Ufs häften

Ufs-häftet utkommer veckovis och innehåller sjökortsrättelser och annan information av vikt för sjöfart i svenska farvatten. Det ger även begränsad information för navigering i hela Östersjöområdet innanför en linje mellan Hanstholm och Lindesnes. Läs mer i Ufs A, Allmänna upplysningar.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-09-29 22:34

Ufs 2021

Dokument

  • Ufs A - Allmänna upplysningar PDF
    Visa

Kontrollera PDF

Om du har laddat ner ett häfte men misstänker att det är skadat så kan du kontrollera det här.