Gällande P- och T-notiser

Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)

P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.

Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.

Förklaring till tabellens kolumner:

Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.

Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.

Rubrik: Ufsnotisens rubrik.

En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).

En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2022-01-21 22:30

Bottenviken

Notis Start Slut Rubrik
2022:894/16504(T) 2022-02-01 2022-02-06 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 1 - 6 feb, 2022.
2022:893/16496(T) 2022-01-18 2022-01-27 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 18 - 27 jan, 2022.
2022:893/16503(T) 2022-01-26 2022-01-28 SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 26 - 28 januari 2022.
2021:884/16334(T) 2021-10-27 Tills vidare Luleå. S om Junkön. Lysboj saknas.

Norra Kvarken

Notis Start Slut Rubrik
2022:894/16507(T) 2022-01-15 Tills vidare TSS och dubbelriktade rutter "In Norra Kvarken" tillfälligt indragna för vintern.
2022:892/16491(T) 2022-01-10 2022-02-14 Umeå hamn. Holmsund. Hillskär. Arbeten. Utfyllnad av vattenområde.
2021:888/16445(T) 2021-12-03 Tills vidare TSS in Norra Kvarken. Bojar indragna för vintern. 2021 - 2022.
2021:881/16191(T) 2021-11-01 2022-05-31 S om Umeå. Norrbyn. Förbud att nyttja vattenområde. Utmärkning.

Bottenhavet

Notis Start Slut Rubrik
2021:885/16384(T) 2021-10-21 2022-04-30 O om Hudiksvall. Eystrasaltbanken. Mätutrustning på havsbotten.
2021:883/16352(T) 2021-11-01 Tills vidare Örnsköldsvik. Framnäskajen. Mindre djup.
2021:846/15624(T) 2021-02-11 Tills vidare Sundsvall. Tjuvholmen. Fyr slocknad.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Notis Start Slut Rubrik
2021:890/16469(T) 2021-12-15 Tills vidare V om Gräsö. Öregrundsgrepen. Fyr slocknad.
2021:864/15993(P) 2021-06-18 Tills vidare Angöringen till Hargshamn. Fyrar och fast utmärkning.
2020:830/15396(T) 2020-10-27 Tills vidare TSS North Åland Sea. Fyr Södra Kvarken. Racon ur funktion.

Norra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:894/16513(T) 2022-02-01 2022-04-15 Stockholm. Tynningö. Norra Lagnö. Muddringsarbeten vid färjelägen.
2022:894/16517(T) 2022-02-05 2022-02-06 Stockholms skärgård. SO om Sandhamn. S om Korsö. Skarpskjutning.
2022:892/16443(T) 2022-01-18 2022-01-24 O om Utö. Skjutvarning. 18 - 24 januari 2022. Utökat riskavstånd.
2021:889/16463(T) 2021-12-14 Tills vidare Nynäshamn. Förtöjningsboj indragen för vintern.
2021:887/16398(P) 2022-04-14 Tills vidare S om Nynäshamn. Konabbsfjärden. Norrskärshällar. Utmärkning.
2021:881/16281(T) 2021-10-18 2022-01-31 Stockholms skärgård. Värmdölandet. Strömma. Rörläggningsarbete.
2021:875/16181(T) 2021-09-06 Tills vidare V om Nynäshamn. Oxnö. Tottnäsbron. Utmärkning.
2021:874/15934(T) 2021-09-15 2022-05-30 Stockholm. Skeppsholmen. Skeppsholmsbron. Arbeten.
2021:874/16126(T) 2021-09-10 2022-04-30 Stockholm. Nacka. Lännersta. Fisksätra. Sjöledningsarbete.
2021:866/15385(T) 2021-08-16 2022-03-15 V om Nynäshamn. Oxnö. Tottnäs. Arbeten på bro. Farled avlyst 16 aug 2021 - 15 mars 2022.
2021:866/16022(T) 2021-08-02 Tills vidare Norrtälje. Ombyggnad av Norrtälje pir. Arbeten.
2021:862/15951(T) 2021-05-31 Tills vidare Stockholms skärgård. S om Sandhamn. Gråskärsfjärden. Lilla Hästskär. Sjömärke rasat.
2021:842/15555(T) 2021-02-01 2022-05-01 Stockholm. Saltsjön. Vasadjupet. Masthamnen. Arbeten.
2020:826/15300(T) 2020-10-05 Tills vidare Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbron. Arbeten. Ny bro. Ändrad passage.
2020:821/15199(T) 2020-08-31 2022-09-30 Norrköping. Inre hamnen. Norra kajen. Ombyggnadsarbeten av kajer.
2020:817/15103(P) 2020-07-27 Tills vidare Stockholm. Nacka. Skurusundet. Bro byggs. Utmärkning.
2020:797/14740(P) 2020-03-16 Tills vidare Norrtälje hamn. Bro. Arbetsområde.
2019:780/14478(T) 2019-12-11 Tills vidare Norrköpings hamn. Pampushamnen. Muddring. Sprängning. Flytande utmärkning.

Mälaren och Södertälje kanal

Notis Start Slut Rubrik
2022:893/16488(T) 2022-01-10 2022-02-28 Köping. Erosionsskydd. Arbeten.
2022:893/16493(T) 2022-01-06 2022-03-21 Grönvik. Sugmuddring med dykare. Miljögardin. Utmärkning.
2022:892/16486(T) 2022-01-03 2022-02-15 Västerås hamn. Västra hamnen. Ombyggnation. Dykning.
2021:891/16474(T) 2022-01-10 2022-04-01 Södertälje kanal och sluss. Farled tillfälligt avlyst januari - april, 2022.
2021:891/16482(T) 2021-12-31 Tills vidare Grönsöfjärden - Västerås - Köping. Fartbegränsning vintertid.
2021:887/16424(P) 2021-11-29 2023-08-31 NV om Stockholm. Järfälla. Stäket. Bygge av bro.
2021:886/16406(T) 2021-10-27 Tills vidare S om Västerås. Lövudden. Arbeten. Dykning.
2021:865/16009(T) 2021-06-24 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning.
2021:856/15826(T) 2021-04-26 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning.
2020:809/14886(P) 2020-06-08 Tills vidare Stockholm. Liljeholmen. Ponton.
2020:806/14913(T) 2020-05-07 Tills vidare Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner.
2020:802/14846(T) 2020-04-09 Tills vidare Södertälje. O om Södra kanalbroarna. Belysning ur funktion.
2020:790/14654(T) 2016-01-21 Tills vidare Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet'
2017:671/12500(T) 2017-09-28 Tills vidare S om Västerås. Fulleröfjärden. Fyren Stora Sandskär. Sektorer otillförlitliga.

Mellersta Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2021:890/16472(T) 2022-01-11 2022-01-23 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 11 - 23 januari 2022.
2021:878/16239(T) 2021-09-27 Tills vidare Gotland. Visby. Visby hamn. Kaj avstängd.
2021:874/16008(T) 2021-08-09 2022-05-31 Mönsterås Bruk. Arbeten.
2021:869/16075(T) 2021-07-23 Tills vidare Gotlands ostkust. Ronehamn. Ensfyrar/linje slocknad.
2021:852/15777(T) 2021-03-25 Tills vidare Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående.
2020:830/15384(T) 2020-10-22 Tills vidare Oskarshamn. Maximalt djupgående.
2019:778/14354(T) 2019-09-19 Tills vidare Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde.
/16520(T) 2022-01-24 2022-01-28 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 24 - 28 januari 2022.

Södra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:894/16514(T) 2022-02-01 2022-02-10 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 1 - 10 februari, 2022.
2022:894/16515(T) 2022-02-01 2022-02-10 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 1 - 10 februari 2022.
2022:893/16457(T) 2022-01-25 2022-01-28 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 25 - 28 januari 2022.
2022:892/16456(T) 2022-01-18 2022-01-26 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 18 - 26 januari, 2022.

Öresund

Notis Start Slut Rubrik
2021:891/16473(T) 2021-12-29 2022-04-23 Öresund. V om Skanör. Oren botten.
2021:857/15861(T) 2021-04-30 Tills vidare Landskrona. Maximalt djupgående.
2021:851/15754(T) 2021-03-23 Tills vidare Landskrona. Bruuns kaj. Sänkt max tillåtet djupgående.
2021:850/15716(T) 2021-03-16 Tills vidare Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp.
2018:733/13646(T) 2018-12-07 Tills vidare Malmö hamn. Södra Bulkhamnen. Kaj 750-751. Minskat djup.

Kattegatt

Notis Start Slut Rubrik
2022:894/16509(T) 2022-01-24 2022-01-26 Göteborg. Hisingsbron. Arbeten. Farleden stängd. 24 och 26 januari 2022.
2021:885/16389(T) 2021-08-17 2022-01-30 Göteborgs hamn. Skandiahamnen. Reparationsarbeten. Kajplats avstängd.
2021:861/15947(T) 2016-12-15 Tills vidare Göteborg. Götaälvbron. Reducerad bredd.
2020:790/14653(T) 2020-01-20 Tills vidare Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar.
2019:766/14074(T) 2019-05-24 Tills vidare Halmstad. Rekommenderat maximalt fartygsdjupgående.
2019:754/14020(T) 2019-05-06 Tills vidare Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning.

Skagerrak

Notis Start Slut Rubrik
2022:892/16484(T) 2022-01-03 2022-02-28 Strömstad. Holmen grå. Bulthålan. Dyngan. Muddringsarbeten. Jan - feb, 2022.
2021:883/16332(P) 2021-10-27 Tills vidare Strömstad. Holmen grå. Ny fyr.
2021:872/16113(T) 2021-08-09 Tills vidare Orust. Tjörn. Stigfjorden. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.
2020:835/15468(T) 2020-11-25 Tills vidare Kosterfjorden. Lilla Brattskär. Fyr lyser ej.

Vänern och Trollhätte kanal

Notis Start Slut Rubrik
2022:893/16483(T) 2022-01-24 2022-01-25 Trollhättan. Bygge av ny bro. Stridsbergsbron. Farled avlyst.
2022:892/16477(T) 2021-12-22 Tills vidare Vänern. N om Kållandsö. Ekens skärgård. Lysprick Trelleleden släckt för vintern.
2021:891/16476(T) 2021-12-22 Tills vidare Vänern. Dalbosjön. Lysprick Toppgrund släckt för vintern.
2021:887/16441(T) 2021-12-01 2022-03-31 Göta älv. Älvängen. Skredsäkring. Arbeten.
2021:883/16350(T) 2021-11-22 2022-03-31 Nordre Älv. Linfärjeled vid Kornhall. Farled stängd.
2021:879/16257(T) 2021-09-29 Tills vidare Kontroll av utmärkning försenad.
2021:861/15932(T) 2021-05-26 Tills vidare Säffle - Arvika. Säffle kanal. Utmärkning saknas eller är ur position.
2021:851/15732(T) 2021-03-18 Tills vidare Lidköping. Leden till Lidköpinghamn. Maximalt djupgående.

Övriga inlandsfarvatten

Notis Start Slut Rubrik
2021:884/16364(T) 2021-11-08 2022-04-30 Göta Kanal. Mem - Sjötorp. Ljus och topptecken på flytande utmärkning intagen för vintern.

Ej områdesbundet

Notis Start Slut Rubrik
2021:891/16433(T) 2021-11-30 Tills vidare Allmän information till sjöfarten under vinterförhållanden.
2021:891/16434(T) 2021-11-29 Tills vidare Rekommendationer för sjötrafik under isförhållanden i syfte att undvika olyckor för skridskoåkare etc.