Prenumerera på Underrättelser för sjöfarande

Ufs utkommer med ett nummer i veckan och innehåller sjökortsrättelser och annan information av vikt för sjöfart i svenska farvatten. Prenumerera på våra Ufs-häften i PDF-format genom att anmäla dig längst ner på den här sidan. Naturligtvis kan du avsluta prenumerationen när du vill.

Jag samtycker till att Sjöfartsverket i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) får nyttja mina personuppgifter för att tillhandahålla den prenumeration eller tjänst som jag valt. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.sjofartsverket.se/gdpr