Gällande P- och T-notiser

Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)

P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.

Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.

Förklaring till tabellens kolumner:

Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.

Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.

Rubrik: Ufsnotisens rubrik.

En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).

En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-07-18 22:37

Bottenviken

Notis Start Slut Rubrik
2024:1024/18588(T) 2024-07-05 2024-11-30 Luleå. Sandöfjärden. N om Sandön. Boj 22 tillfälligt indragen.
2024:1022/18548(T) 2024-07-08 Tills vidare Luleå hamn. Sandgrönnfjärden. Skvampen. Projekt Malmporten. Muddringsarbeten.
2024:1022/18549(T) 2024-07-08 2024-11-30 Luleå hamn. Sandgrönnfjärden. Projekt Malmporten. Partiell avlysning.

Norra Kvarken

Notis Start Slut Rubrik
2023:993/18179(T) 2023-12-11 Tills vidare TSS in Norra Kvarken. Bojar indragna för vintern. 2023 - 2024.

Bottenhavet

Notis Start Slut Rubrik
2024:1015/18419(T) 2024-06-01 2024-10-31 Sundsvall. Alnösundet. Arbeten. Avlysta områden.
2024:1012/18385(T) 2024-04-10 2024-12-31 Gävle hamn. Containerterminal. Arbeten.
2024:1009/18371(T) 2024-03-27 Tills vidare O om Gävle. Fyren Purrutsgrund tillfälligt slocknad.
2023:992/18163(T) 2023-12-06 Tills vidare O om Gävle. Gävlebukten. Limön. Fyr Limö nedre slocknad.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Notis Start Slut Rubrik
2024:1022/18534(T) 2024-07-28 2024-08-03 Öregrund. Tillfälligt avlyst område. Båtveckan. Båttävling. Roslagsloppet 2024.

Norra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2024:997/18207(T) 2024-01-08 Tills vidare Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbroarna. Arbeten.
2024:1024/18554(T) 2024-08-13 2024-08-22 O om Utö. Skjutvarning. 13 - 15, 22 augusti 2024.
2024:1022/18555(T) 2024-06-10 2025-01-01 NO om Stockholm. Vaxholm. Arbeten. Avlyst område.
2024:1021/18536(T) 2024-07-23 2024-07-26 O om Utö. Skjutvarning. 23 - 26 juli 2024.
2024:1014/18324(T) 2024-05-22 2024-09-30 Norrköpings hamn. Gästgivarehagen. Kaj 40. Arbeten.
2024:1014/18401(T) 2024-04-29 2024-09-29 Stockholm. Skeppsholmen. Skeppsholmsbron. Underhållsarbeten. Utmärkning.
2024:1006/18310(T) 2024-03-20 2024-12-31 Norrköpings hamn. Gästgivarehagen. Arbeten.
2023:994/18141(T) 2024-01-02 2025-06-30 Norrtälje. Renovering av kaj. Arbeten.
2023:994/18177(T) 2023-12-12 2024-08-31 Kapellskär. Kaj nr 5. Arbeten.
2023:994/18192(T) 2023-11-18 2025-11-18 Stockholm. Nacka. Skurusundet. Gamla Skurubron. Segelfri höjd minskad.
2023:993/18084(T) 2024-01-01 2024-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024.

Mälaren och Södertälje kanal

Notis Start Slut Rubrik
2024:1021/18544(T) 2024-06-05 Tills vidare Mälaren. Kvicksundsbron. Hinder under vattenytan.
2024:1020/18531(T) 2024-08-05 2024-11-30 Mälaren. Ombyggnad av fyrar och fast utmärkning.
2024:1015/18458(T) 2024-06-01 2024-08-31 Södertälje kanal och sluss. Färre slussningar sommaren 2024.
2023:993/18084(T) 2024-01-01 2024-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024.
2023:976/17841(T) 2023-08-03 Tills vidare Enköping. Enköpingsån. O om Haga. Djup.
2022:928/17058(T) 2021-06-24 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning.
2021:856/15826(T) 2021-04-26 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning.
2020:806/14913(T) 2020-05-07 Tills vidare Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner.
2020:790/14654(T) 2016-01-21 Tills vidare Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet'

Mellersta Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2024:1023/18569(T) 2024-07-30 2024-08-08 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 30 - 31 juli, 01, 06 - 08 Augusti, 2024.
2024:1022/18568(T) 2024-07-16 2024-07-25 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 16 - 18, 23 - 25 juli 2024.
2024:1019/18496(T) 2024-05-29 2024-10-31 NO om Kriegers flak. Segelboj. Undersökningar.
2024:1010/18395(T) 2024-04-12 2024-09-30 Mellan Öland och Gotland. Segelboj. Undersökningar.
2023:984/18038(T) 2023-07-28 Tills vidare Fårö. Norsholm. Ledfyr Karaktär.
2022:942/17310(T) 2022-12-12 Tills vidare Oskarshamn. Maximalt djupgående.
2022:939/17270(T) 2022-11-25 Tills vidare Gotland. Slite hamn. Uppgrundning.
2022:918/16901(T) 2022-07-01 Tills vidare Öland. Kårehamn. Minskat djup.
2021:852/15777(T) 2021-03-25 Tills vidare Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående.
2019:778/14354(T) 2019-09-19 Tills vidare Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde.

Södra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2023:978/17910(T) 2023-08-30 Tills vidare Sölvesborg. Reducerat max djupgående.
2023:945/17355(T) 2023-01-10 Tills vidare SO om Bornholm. Nordstream gasledning. Avrådan från fiske.
2022:934/17177(T) 2022-10-20 Tills vidare NE om Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten.

Öresund

Notis Start Slut Rubrik
2024:1023/18576(T) 2024-07-04 2024-09-15 Helsingborg. Sydhamnen. ODAS-boj tillfälligt indragen.
2024:1019/18270(T) 2024-08-22 2024-08-25 S om Helsingborg. Råå hamn. Tillfälligt förbud mot ankring.
2024:1019/18498(T) 2024-06-24 2024-08-01 Malmö. Lommabukten. Swede Harbour. Undersökningar.
2022:941/17299(T) 2022-12-09 Tills vidare Landskrona. Djupgående.
2022:910/16761(T) 2022-05-09 Tills vidare Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup.
2021:850/15716(T) 2021-03-16 Tills vidare Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp.

Kattegatt

Notis Start Slut Rubrik
2023:953/17494(T) 2023-03-06 Tills vidare Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning.
2020:790/14653(T) 2020-01-20 Tills vidare Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar.
2019:766/14074(T) 2019-05-24 Tills vidare Halmstad. Rekommenderat maximalt fartygsdjupgående.

Skagerrak

Notis Start Slut Rubrik
2024:998/18006(T) 2024-01-01 2024-12-31 Smögen. Kungshamn. Smögenbron. Brorenovering.
2023:973/17820(T) 2023-07-24 Tills vidare N om Orust. Koljö fjord. V om Svineviken. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.

Vänern och Trollhätte kanal

Notis Start Slut Rubrik
2024:1020/18529(T) 2024-08-26 2024-09-16 Säffle. Säffle kanal. Stängt för underhåll.
2023:974/17833(T) 2023-07-31 Tills vidare Vänern. Otterbäcken. Fårbetsudden. Ensfyr slocknad.
2023:944/17344(T) 2022-11-01 Tills vidare N om Lilla Edet. Islänsa utlagd.
2023:944/17345(T) 2022-11-01 Tills vidare Brinkebergskulle. Islänsa utlagd.

Övriga inlandsfarvatten

Notis Start Slut Rubrik
2023:965/16949(T) 2023-05-31 Tills vidare Sjön Roxen. N om Linköping. Ekängen. Flytande utmärkning otillförlitlig.