Gällande P- och T-notiser

Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)

P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.

Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.

Förklaring till tabellens kolumner:

Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.

Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.

Rubrik: Ufsnotisens rubrik.

En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).

En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-02-21 22:49

Bottenviken

Notis Start Slut Rubrik
2024:1002/18276(T) 2024-02-19 2024-03-01 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 19 februari - 1 mars 2024.
2023:995/18182(T) 2023-12-14 2024-05-15 SO om Piteå. SO om Norströmsgrund. Falkens grund. Mätutrustning på havsbotten.
2023:995/18199(T) 2023-12-21 Tills vidare Farleden till Skelleftehamn. Skelleftehamn. Fyr Gåsören. Opålitliga sektorer.
2023:994/18183(T) 2023-12-06 2024-03-31 Skellefteå. Skelleftehamn. Rönnskär. Skelleftebukten. Vinterrestriktioner. Isbrytning av farleder.

Norra Kvarken

Notis Start Slut Rubrik
2024:996/18202(T) 2024-01-03 2024-05-15 Västra Kvarken. NV om Holmön. Förbud mot brytande av isränna.
2023:995/18191(T) 2023-12-18 2024-05-15 O om Nordmaling. NO om fyr Norrbyskär. Mätutrustning på havsbotten.
2023:994/18189(T) 2023-12-20 2024-05-03 TSS och dubbelriktade rutter "In Norra Kvarken" tillfälligt indragna för vintern.
2023:993/18179(T) 2023-12-11 Tills vidare TSS in Norra Kvarken. Bojar indragna för vintern. 2023 - 2024.

Bottenhavet

Notis Start Slut Rubrik
2023:992/18163(T) 2023-12-06 Tills vidare O om Gävle. Gävlebukten. Limön. Fyr Limö nedre slocknad.
2023:975/17760(P) 2023-06-19 Tills vidare Gävle hamn. Fredriksskans. Ombyggnad av kaj 1.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Notis Start Slut Rubrik
2024:998/18214(T) 2024-01-11 Tills vidare Öregrund. Öregrundsgrepen. Avrådan för maskinsvaga fartyg att passera.

Norra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2024:999/18235(T) 2024-01-18 2024-04-30 NV om Arkösund. Sundet mellan Gränsö och fastlandet. Förbud mot brytande av isränna.
2024:997/18207(T) 2024-01-08 Tills vidare Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbroarna. Arbeten.
2024:1003/18273(T) 2024-03-04 2024-03-08 O om Utö. Skjutvarning. 4 - 8 mars 2024.
2024:1003/18277(T) 2024-02-15 Tills vidare O om Stockholm. Möja. Möja Västerfjärd. Förbud mot brytande av isränna.
2024:1002/18272(T) 2024-02-27 2024-02-29 O om Utö. Skjutvarning. 27 - 29 februari 2024.
2024:1001/18242(T) 2024-02-20 2024-02-22 O om Utö. Skjutvarning. 20 - 22 februari 2024.
2024:1001/18259(T) 2024-02-15 2024-06-21 Värmdö. Långbroviken. Avlysning.
2024:1000/18245(T) 2024-02-19 2024-03-10 Stockholm. Strömmen. Saltsjön. Beckholmen. Arbeten.
2024:1000/18253(T) 2024-01-30 2024-04-30 S om Arkösund. N om fyren Jungfrusalen. Svanfjärden. Förbud mot brytande av isränna.
2023:994/18141(T) 2024-01-02 2025-06-30 Norrtälje. Renovering av kaj. Arbeten.
2023:994/18177(T) 2023-12-12 2024-08-31 Kapellskär. Kaj nr 5. Arbeten.
2023:994/18192(T) 2023-11-18 2025-11-18 Stockholm. Nacka. Skurusundet. Gamla Skurubron. Segelfri höjd minskad.
2023:993/18084(T) 2024-01-01 2024-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024.
2023:993/18136(T) 2023-12-18 2024-06-23 NO om Stockholm. Vaxholm. Arbeten. Avlyst område.
2023:989/18122(T) 2023-11-15 2024-03-31 O om Huvudskär. Utmärkning.
2023:987/18088(T) 2023-11-13 2024-04-01 Nynäshamn. Kaj 2-4. Renovering av kaj. November 2023 - April 2024.
2023:985/17858(T) 2023-11-01 2024-03-31 Stockholm. Saltsjön. Danvikshem. Finnboda. Arbeten. Dykning. Avlysning av utökat område.
2023:983/18017(T) 2023-08-29 2024-07-07 Stockholm. Danvikskanalen. Danviksbron. Farled tillfälligt avlyst.
2023:976/17768(T) 2023-08-14 2024-06-01 Stockholm. Saltsjön. Danvikshem. Finnboda. Arbeten. Dykning. Avlysning av område.
2023:967/17660(T) 2023-07-01 2024-02-28 Norrtälje. Ombyggnad av Norrtälje pir. Arbeten.

Mälaren och Södertälje kanal

Notis Start Slut Rubrik
2024:998/18216(T) 2024-01-01 2024-05-31 Stockholm. Kärsön. Lovön. Drottningholm. Arbeten.
2024:1002/18263(T) 2024-03-01 2024-06-30 Mariefred. Marielundsfjärden. Arbeten.
2024:1002/18269(T) 2024-02-09 2024-03-01 Mälaren. Järfälla. Stäket. Avlysning av farled.
2023:993/18084(T) 2024-01-01 2024-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024.
2023:993/18171(T) 2024-01-05 2024-03-27 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Avlyst farled.
2023:982/17959(T) 2023-10-16 2024-02-23 Uppsala. Fyrisån. Ny bro etableras. Avlyst område.
2023:976/17841(T) 2023-08-03 Tills vidare Enköping. Enköpingsån. O om Haga. Djup.
2022:928/17058(T) 2021-06-24 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning.
2021:856/15826(T) 2021-04-26 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning.
2020:806/14913(T) 2020-05-07 Tills vidare Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner.
2020:790/14654(T) 2016-01-21 Tills vidare Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet'

Mellersta Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2024:998/18200(T) 2024-01-15 Tills vidare Gotland. Slite. Geofysiska undersökningar.
2024:1000/18244(T) 2024-01-26 2024-04-30 NO om Valdemarsvik. Väggö. Håskö. Gropfjärden. Förbud mot brytande av isränna.
2023:984/18038(T) 2023-07-28 Tills vidare Fårö. Norsholm. Ledfyr Karaktär.
2023:979/17917(T) 2023-09-03 2024-03-22 Gotland. Visby. Kaj nr 7. Reparationsarbeten.
2022:942/17310(T) 2022-12-12 Tills vidare Oskarshamn. Maximalt djupgående.
2022:939/17270(T) 2022-11-25 Tills vidare Gotland. Slite hamn. Uppgrundning.
2022:918/16901(T) 2022-07-01 Tills vidare Öland. Kårehamn. Minskat djup.
2021:852/15777(T) 2021-03-25 Tills vidare Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående.
2019:778/14354(T) 2019-09-19 Tills vidare Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde.

Södra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2024:1003/18282(T) 2024-03-01 2024-03-03 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 1 - 3 mars 2024.
2023:993/18174(P) 2024-01-08 Tills vidare Ystad. Ystad angöring. Ensfyrar byggs om. Enslinje flyttas.
2023:987/18082(T) 2023-10-27 Tills vidare Smygehamn. Smygehuk. Hamn stängd.
2023:978/17910(T) 2023-08-30 Tills vidare Sölvesborg. Reducerat max djupgående.
2023:945/17355(T) 2023-01-10 Tills vidare SO om Bornholm. Nordstream gasledning. Avrådan från fiske.
2022:934/17177(T) 2022-10-20 Tills vidare NE om Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten.

Sydvästra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2023:994/18195(T) 2023-11-14 Tills vidare SV om Malmö. Falsterborev. Fyren Falsterborev tillfälligt slocknad.

Öresund

Notis Start Slut Rubrik
2022:941/17299(T) 2022-12-09 Tills vidare Landskrona. Djupgående.
2022:910/16761(T) 2022-05-09 Tills vidare Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup.
2021:850/15716(T) 2021-03-16 Tills vidare Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp.

Kattegatt

Notis Start Slut Rubrik
2024:1003/18286(T) 2024-02-27 2024-02-28 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 27 - 28 februari 2024.
2024:1000/18240(T) 2024-02-20 2024-02-21 Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Skjutvarning. 20 - 21 februari 2024.
2023:980/17940(T) 2023-09-25 2024-07-01 Göteborg. Älvsborgshamnen. Kaj 713. Arbeten.
2023:962/17621(T) 2023-04-27 Tills vidare N om Varberg. Båtafjorden. Ringhals. Djup.
2023:953/17494(T) 2023-03-06 Tills vidare Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning.
2020:790/14653(T) 2020-01-20 Tills vidare Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar.
2019:766/14074(T) 2019-05-24 Tills vidare Halmstad. Rekommenderat maximalt fartygsdjupgående.

Skagerrak

Notis Start Slut Rubrik
2024:998/18006(T) 2024-01-01 2024-12-31 Smögen. Kungshamn. Smögenbron. Brorenovering.
2024:1001/18213(T) 2024-02-20 2024-02-22 Lysekil. Bonden. Skjutvarning. 22 februari 2024.
2023:984/18023(T) 2023-10-05 Tills vidare Orust. Tjörn. Stigfjorden. NV om Skåpesund. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.
2023:981/17956(T) 2023-09-17 2024-03-31 N om Strömstad. Gullmarn. Finnsbo. Arbete.
2023:973/17820(T) 2023-07-24 Tills vidare N om Orust. Koljö fjord. V om Svineviken. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.

Vänern och Trollhätte kanal

Notis Start Slut Rubrik
2024:999/18233(T) 2024-02-23 2024-02-24 Trollhättan. Järnvägsbron. Farled avlyst. 23 - 24 februari 2024.
2024:998/18224(T) 2024-01-12 2024-04-15 TSS Gälleudde och TSS Hindens rev tillfälligt indragna.
2024:998/18230(T) 2024-01-16 Tills vidare Hönsäter. Hamn stängd. Utmärkning otillförlitlig.
2023:989/18120(T) 2023-12-01 2024-03-31 Nordre Älv. Linfärjeled vid Kornhall. Farled stängd.
2023:974/17833(T) 2023-07-31 Tills vidare Vänern. Otterbäcken. Fårbetsudden. Ensfyr slocknad.
2023:944/17344(T) 2022-11-01 Tills vidare N om Lilla Edet. Islänsa utlagd.
2023:944/17345(T) 2022-11-01 Tills vidare Brinkebergskulle. Islänsa utlagd.

Övriga inlandsfarvatten

Notis Start Slut Rubrik
2023:989/18124(T) 2023-10-17 Tills vidare Göta Kanal. Mem - Sjötorp. Ljus och topptecken på flytande utmärkning intagen för vintern.
2023:965/16949(T) 2023-05-31 Tills vidare Sjön Roxen. N om Linköping. Ekängen. Flytande utmärkning otillförlitlig.

Ej områdesbundet

Notis Start Slut Rubrik
2024:996/18153(P) 2024-01-31 Tills vidare Nytt svenskt sjökort 91 ersätter sjökort 74.
2024:1002/18137(T) 2023-11-22 Tills vidare Allmän information till sjöfarten under vinterförhållanden.
2024:1002/18138(T) 2023-11-22 Tills vidare Rekommendationer för sjötrafik under isförhållanden i syfte att undvika olyckor för skridskoåkare etc.