Gällande P- och T-notiser

Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)

P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.

Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.

Förklaring till tabellens kolumner:

Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.

Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.

Rubrik: Ufsnotisens rubrik.

En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).

En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2022-12-08 22:26

Bottenviken

Notis Start Slut Rubrik
2022:938/17246(T) 2022-11-29 2022-12-11 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 29 november - 11 december 2022.

Bottenhavet

Notis Start Slut Rubrik
2022:937/17224(T) 2022-11-28 2022-12-18 Kramfors. Svanösundet. Svanö. Lunde. Rörledning. Arbeten.
2022:930/17112(T) 2022-09-28 2023-09-30 Sundsvall. Tunadal. Utmärkning.
2022:928/17061(T) 2022-09-05 Tills vidare Söderhamn. Ljusne. Orrskär. Virtuell utmärkning.
2022:918/16807(P) 2022-07-04 Tills vidare Härnösand. Fyr Härnö Södra släcks permanent.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Notis Start Slut Rubrik
2022:920/16951(T) 2022-07-25 Tills vidare Öregrund. Svartklubben. Ombyggnad av fyrar.
2022:911/16760(T) 2022-05-06 2023-05-31 Hargshamn. Arbeten. Utmärkning.

Norra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:940/17256(T) 2022-12-16 2022-12-20 O om Utö. Skjutvarning. 16 - 20 december 2022.
2022:940/17282(T) 2022-12-16 2022-12-17 Stockholm. Hammarbyleden. Hammarbyslussen. Farled tillfälligt avstängd.
2022:938/17239(T) 2022-12-05 2023-01-01 Stockholm. Värmdö - Lidingö - Vaxholm. Kabelupptagning.
2022:937/17240(T) 2022-11-14 2023-04-30 O om Huvudskär. Utmärkning.
2022:935/17197(T) 2022-11-01 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 november 2022 - 31 december 2023.
2022:928/16897(T) 2022-10-01 2023-04-01 Stockholm. Strömmen. Skeppsholmsbron. Ingen passage under vissa tider.
2022:926/17035(T) 2022-08-29 Tills vidare Landsort. Öja. Fyr Grisblänkan. Ombyggnad av fyrar.
2022:924/16952(T) 2022-08-08 Tills vidare Stockholms skärgård. Dalarö. Ombyggnad av fyrar.
2022:912/16803(T) 2022-05-30 Tills vidare Sundsvall. Härnösand. Ångermanälven. Ombyggnad av fyrar.
2022:908/16722(T) 2022-04-22 Tills vidare Stockholms skärgård. Sandhamn. Nämdöfjärden. Kanholmsfjärden. Ombyggnad av fyrar.
2022:903/16436(T) 2022-04-01 Tills vidare Norrköping. Motala Ström. Inre hamnen. Område avlyst.
2020:826/15300(T) 2020-10-05 Tills vidare Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbron. Arbeten. Ny bro. Ändrad passage.
2020:817/15103(P) 2020-07-27 Tills vidare Stockholm. Nacka. Skurusundet. Bro byggs. Utmärkning.

Mälaren och Södertälje kanal

Notis Start Slut Rubrik
2022:938/17244(T) 2022-12-01 2023-05-31 Stockholm. Lilla Essingen. Arbeten.
2022:937/17218(T) 2022-11-28 2022-12-18 Mälaren. NO om Stockholm. V om Järfälla. Lövholmen/Skäftingeholmen. Görväln vattenverk. Geotekniska undersökningar.
2022:936/17207(T) 2022-11-02 2022-12-31 Stockholm. Riddarfjärden. Riddarholmen. Gamla Stan. Arbeten.
2022:936/17223(T) 2022-11-01 2022-12-31 Köping. Muddring. Ramning.
2022:935/17193(T) 2022-10-26 Tills vidare Mälaren. Södertälje - Västerås - Köping. Ändringar i fast och flytande utmärkning.
2022:935/17197(T) 2022-11-01 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 november 2022 - 31 december 2023.
2022:934/17184(T) 2022-10-10 2023-02-27 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Bron öppnas ej. Farled avlyst.
2022:934/17185(T) 2022-10-26 2023-10-26 Stockholm. Årstadalshamnen. Marievikskajen. Arbete.
2022:933/17164(T) 2022-10-12 Tills vidare Mälaren. Ombyggnad av fyrar och övrig utmärkning.
2022:930/17104(T) 2022-09-01 2023-04-30 Mälaren. Stockholm. Gröndalsbron. Arbeten.
2022:929/16639(T) 2022-10-01 2023-03-31 Stallarholmen. Stallarholmsbron. Renovering av bro. Avlyst område.
2022:928/17058(T) 2021-06-24 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning.
2022:928/17075(T) 2022-08-01 2023-12-01 Stockholm. Kärsön. Lovön. Drottningholm. Arbeten. Rörledningsarbete.
2022:926/16893(T) 2022-08-21 2022-12-31 Uppsala. Fyrisån. Ny bro Tullgarnsbron. Reducerad bredd.
2022:924/17002(T) 2022-08-29 2023-01-31 Västerås. Mälarparkshamnen. Muddring.
2022:920/16864(T) 2022-08-08 2023-04-30 Stockholm. Lilla Essingen. Arbeten.
2022:913/16817(T) 2022-06-01 2022-12-31 Stockholm. Kärsön. Nockebybron. Avlyst vattenområde.
2022:904/16664(T) 2022-03-30 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled tillfälligt avlyst mars 2022 - december 2023.
2021:887/16424(P) 2021-11-29 2023-08-31 NV om Stockholm. Järfälla. Stäket. Bygge av bro.
2021:856/15826(T) 2021-04-26 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning.
2020:806/14913(T) 2020-05-07 Tills vidare Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner.
2020:790/14654(T) 2016-01-21 Tills vidare Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet'

Mellersta Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:940/17291(T) 2022-12-13 2022-12-15 O om Västervik. Sprängvarning. 13 - 15 december 2022.
2022:939/17270(T) 2022-11-25 Tills vidare Gotland. Slite hamn. Uppgrundning.
2022:918/16901(T) 2022-07-01 Tills vidare Öland. Kårehamn. Minskat djup.
2021:869/16075(T) 2021-07-23 Tills vidare Gotlands ostkust. Ronehamn. Ensfyrar/linje slocknad.
2021:852/15777(T) 2021-03-25 Tills vidare Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående.
2020:830/15384(T) 2020-10-22 Tills vidare Oskarshamn. Maximalt djupgående.
2019:778/14354(T) 2019-09-19 Tills vidare Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde.

Södra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:938/17249(T) 2022-12-06 2022-12-08 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 6 - 8 december 2022.
2022:938/17250(T) 2022-12-06 2022-12-09 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 6 - 9 december 2022.
2022:937/17236(T) 2022-11-14 2022-12-21 S om Ystad. V om TSS Bornholmsgat. Bottenundersökningar.
2022:936/17165(T) 2022-10-17 2023-01-18 Baltic Pipe. Undersökningar.
2022:934/17177(T) 2022-10-20 Tills vidare NE om Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten.
2022:933/17095(T) 2022-10-19 2022-12-22 Ystad hamn. Muddring.

Sydvästra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:936/17165(T) 2022-10-17 2023-01-18 Baltic Pipe. Undersökningar.

Öresund

Notis Start Slut Rubrik
2022:930/17105(T) 2022-10-03 2023-05-01 Skanör. Falsterbo. Skanörs hamn.
2022:929/17083(T) 2022-10-03 2022-12-29 Höganäs. Muddring.
2022:910/16761(T) 2022-05-09 Tills vidare Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup.
2021:857/15861(T) 2021-04-30 Tills vidare Landskrona. Maximalt djupgående.
2021:851/15754(T) 2021-03-23 Tills vidare Landskrona. Bruuns kaj. Sänkt max tillåtet djupgående.
2021:850/15716(T) 2021-03-16 Tills vidare Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp.

Kattegatt

Notis Start Slut Rubrik
2022:940/17289(T) 2022-12-05 2023-11-30 V om Göteborg. S om Björkö. Fyr Juthuvudets grund tillfälligt slocknad.
2022:937/17237(T) 2022-10-29 Tills vidare Göteborgs södra skärgård. Stora Förö. Nordkardinalprick saknas.
2022:936/17208(T) 2022-11-21 2022-12-12 Göteborgs hamn. Göta älv. Stigbergskajen. Lindholmen. Arbeten.
2022:906/16654(T) 2022-03-24 Tills vidare Göteborg. Styrsö. Donsö. Dykdalb saknas.
2020:790/14653(T) 2020-01-20 Tills vidare Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar.
2019:766/14074(T) 2019-05-24 Tills vidare Halmstad. Rekommenderat maximalt fartygsdjupgående.
2019:754/14020(T) 2019-05-06 Tills vidare Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning.

Skagerrak

Notis Start Slut Rubrik
2022:938/17252(T) 2022-11-28 2022-12-18 Tjörn. Wallhamn. Arbeten.
2022:898/16560(T) 2022-02-11 Tills vidare Farleden till Strömstad. Utmärkning tillfälligt indragen.
2021:872/16113(T) 2021-08-09 Tills vidare Orust. Tjörn. Stigfjorden. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.

Vänern och Trollhätte kanal

Notis Start Slut Rubrik
2022:940/17294(T) 2022-12-07 Tills vidare Vänern. Dalbosjön. Lysprick Toppgrund släckt för vintern.
2022:940/17295(T) 2022-12-07 Tills vidare Vänern. N om Kållandsö. Ekens skärgård. Lysprick släckt för vintern.
2022:937/17209(T) 2022-12-05 2022-12-12 Göta älv. Trollhättan. Lilla Edet. Bohus. Farledsavlysning december 2022.
2022:936/17196(T) 2022-11-21 2023-03-31 Nordre Älv. Linfärjeled vid Kornhall. Farled stängd.
2022:929/17063(T) 2022-10-03 2023-04-15 Lidköping. Småbåtshamnen. Hamninlopp stängt.

Övriga inlandsfarvatten

Notis Start Slut Rubrik
2022:936/17216(T) 2022-10-25 Tills vidare Göta Kanal. Mem - Sjötorp. Ljus och topptecken på flytande utmärkning intagen för vintern.

Ej områdesbundet

Notis Start Slut Rubrik
2022:939/17271(T) 2022-11-28 Tills vidare Allmän information till sjöfarten under vinterförhållanden.
2022:939/17272(T) 2022-11-28 Tills vidare Rekommendationer för sjötrafik under isförhållanden i syfte att undvika olyckor för skridskoåkare etc.