Gällande P- och T-notiser

Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)

P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.

Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.

Förklaring till tabellens kolumner:

Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.

Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.

Rubrik: Ufsnotisens rubrik.

En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).

En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2022-08-12 22:25

Bottenviken

Notis Start Slut Rubrik
2022:923/16978(T) 2022-08-20 2022-09-01 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 20 augusti - 1 september, 2022.
2022:910/16765(T) 2022-05-09 Tills vidare Kontroll av utmärkning försenad.

Bottenhavet

Notis Start Slut Rubrik
2022:918/16807(P) 2022-07-04 Tills vidare Härnösand. Fyr Härnö Södra släcks permanent.
2022:917/16886(T) 2022-06-28 Tills vidare Sundsvall. Tunadal. Arbetsområde. Specialprickar.
2021:846/15624(T) 2021-02-11 Tills vidare Sundsvall. Tjuvholmen. Fyr slocknad.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Notis Start Slut Rubrik
2022:920/16951(T) 2022-07-25 Tills vidare Öregrund. Svartklubben. Ombyggnad av fyrar.
2022:911/16760(T) 2022-05-06 2023-05-31 Hargshamn. Arbeten. Utmärkning.
/16987(T) 2022-08-17 2022-08-17 O om Väddö. Skarpskjutning. 17 augusti 2022.

Norra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:923/16883(T) 2022-08-29 2022-09-01 O om Utö. Skjutvarning. 29 aug - 1 sep 2022
2022:922/16963(T) 2022-08-19 2022-08-20 Nynäshamn. Motorbåtstävling Nynäs Offshore Race.
2022:916/16852(T) 2022-06-10 2022-10-30 Stockholm. Strömmen. Saltsjön. Vasahamnen. Pontonbrygga.
2022:912/16795(T) 2022-05-17 2022-11-01 Stockholm. Värtahamnen. Norra hamnen. Energipiren. Arbeten.
2022:912/16803(T) 2022-05-30 Tills vidare Sundsvall. Härnösand. Ångermanälven. Ombyggnad av fyrar.
2022:908/16722(T) 2022-04-22 Tills vidare Stockholms skärgård. Sandhamn. Nämdöfjärden. Kanholmsfjärden. Ombyggnad av fyrar.
2022:906/16628(T) 2022-03-22 Tills vidare Norrköping. Bråviken. Djurön. Djurö Kvarn. Specialprick.
2022:903/16436(T) 2022-04-01 Tills vidare Norrköping. Motala Ström. Inre hamnen. Område avlyst.
2020:826/15300(T) 2020-10-05 Tills vidare Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbron. Arbeten. Ny bro. Ändrad passage.
2020:821/15199(T) 2020-08-31 2022-09-30 Norrköping. Inre hamnen. Norra kajen. Ombyggnadsarbeten av kajer.
2020:817/15103(P) 2020-07-27 Tills vidare Stockholm. Nacka. Skurusundet. Bro byggs. Utmärkning.
2020:797/14740(P) 2020-03-16 Tills vidare Norrtälje hamn. Bro. Arbetsområde.

Mälaren och Södertälje kanal

Notis Start Slut Rubrik
2022:923/16927(T) 2022-09-01 2022-10-31 Kvicksund. Rörläggningsarbete.
2022:923/16969(T) 2022-08-15 2022-09-30 Köping. Muddring. Ramning.
2022:922/16964(T) 2022-08-01 Tills vidare Strängnäs. Tosteröbron. Öppningstider.
2022:921/16627(T) 2022-08-20 2022-08-20 Kungsholmen. Riddarfjärden. Avlyst område.
2022:921/16850(T) 2022-08-01 2023-12-01 Stockholm. Kärsön. Lovön. Drottningholm. Arbeten. Rörledning under konstruktion.
2022:920/16864(T) 2022-08-08 2023-04-30 Stockholm. Lilla Essingen. Arbeten.
2022:918/16887(T) 2022-07-18 2022-10-15 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Farled avlyst.
2022:916/16855(T) 2022-03-14 2022-08-26 Stockholm. Södermalm. Liljeholmsbron. Farled partiellt avlyst 14 mars - 26 augusti 2022.
2022:913/16817(T) 2022-06-01 2022-12-31 Stockholm. Kärsön. Nockebybron. Avlyst vattenområde.
2022:910/16764(T) 2022-05-09 Tills vidare Kontroll av utmärkning försenad.
2022:904/16664(T) 2022-03-30 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled tillfälligt avlyst mars 2022 - december 2023.
2021:887/16424(P) 2021-11-29 2023-08-31 NV om Stockholm. Järfälla. Stäket. Bygge av bro.
2021:886/16406(T) 2021-10-27 Tills vidare S om Västerås. Lövudden. Arbeten. Dykning.
2021:865/16009(T) 2021-06-24 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning.
2021:856/15826(T) 2021-04-26 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning.
2020:809/14886(P) 2020-06-08 Tills vidare Stockholm. Liljeholmen. Ponton.
2020:806/14913(T) 2020-05-07 Tills vidare Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner.
2020:802/14846(T) 2020-04-09 Tills vidare Södertälje. O om Södra kanalbroarna. Belysning ur funktion.
2020:790/14654(T) 2016-01-21 Tills vidare Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet'
2017:671/12500(T) 2017-09-28 Tills vidare S om Västerås. Fulleröfjärden. Fyren Stora Sandskär. Sektorer otillförlitliga.

Mellersta Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:922/16899(T) 2022-08-23 2022-08-26 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 23 - 26 aug 2022.
2022:922/16922(T) 2022-08-20 2022-08-20 Kalmar. Triathlon. Avlyst vattenområde.
2022:918/16901(T) 2022-07-01 Tills vidare Öland. Kårehamn. Minskat djup.
2022:911/16766(T) 2022-05-16 2022-10-31 Gotland. Slite. Apotekskajen. Ombyggnad av kaj.
2022:905/16662(T) 2022-04-22 2022-08-15 Mellan Öland och Gotland. Segelboj. Undersökningar.
2021:869/16075(T) 2021-07-23 Tills vidare Gotlands ostkust. Ronehamn. Ensfyrar/linje slocknad.
2021:852/15777(T) 2021-03-25 Tills vidare Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående.
2020:830/15384(T) 2020-10-22 Tills vidare Oskarshamn. Maximalt djupgående.
2019:778/14354(T) 2019-09-19 Tills vidare Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde.

Öresund

Notis Start Slut Rubrik
2022:921/16937(T) 2022-08-12 2022-08-13 SV om Malmö. Limhamn. Centralhamnen. Swimrun. Avlyst område.
2022:910/16761(T) 2022-05-09 Tills vidare Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup.
2021:857/15861(T) 2021-04-30 Tills vidare Landskrona. Maximalt djupgående.
2021:851/15754(T) 2021-03-23 Tills vidare Landskrona. Bruuns kaj. Sänkt max tillåtet djupgående.
2021:850/15716(T) 2021-03-16 Tills vidare Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp.

Kattegatt

Notis Start Slut Rubrik
2022:923/16974(T) 2022-08-27 2022-08-28 Göteborg. Stigbergskajen. Undantag från fartbegränsning.
2022:921/16946(T) 2022-08-17 2022-08-18 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 17 -18 juni 2022.
2022:907/16622(T) 2022-05-02 2022-11-06 Göteborg. Frihamnen. Avlyst område.
2022:906/16654(T) 2022-03-24 Tills vidare Göteborg. Styrsö. Donsö. Dykdalb saknas.
2021:861/15947(T) 2016-12-15 Tills vidare Göteborg. Götaälvbron. Reducerad bredd.
2020:790/14653(T) 2020-01-20 Tills vidare Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar.
2019:766/14074(T) 2019-05-24 Tills vidare Halmstad. Rekommenderat maximalt fartygsdjupgående.
2019:754/14020(T) 2019-05-06 Tills vidare Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning.

Skagerrak

Notis Start Slut Rubrik
2022:918/16895(T) 2022-06-29 2022-11-01 Brofjorden. Preemraff. Kaj 1 - 4 . Reparationsarbeten. Dykning.
2022:898/16560(T) 2022-02-11 Tills vidare Farleden till Strömstad. Utmärkning tillfälligt indragen.
2021:872/16113(T) 2021-08-09 Tills vidare Orust. Tjörn. Stigfjorden. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.
2020:835/15468(T) 2020-11-25 Tills vidare Kosterfjorden. Lilla Brattskär. Fyr lyser ej.

Vänern och Trollhätte kanal

Notis Start Slut Rubrik
2022:904/16666(T) 2022-03-30 Tills vidare Göta älv. Älvängen. Skredsäkring. Arbeten.

Övriga inlandsfarvatten

Notis Start Slut Rubrik
2022:915/16845(T) 2022-06-10 Tills vidare Dalslands kanal. Lågt vattenstånd i sjöarna Stora Le och Foxen.
2022:912/16799(T) 2022-05-19 Tills vidare Vättern. Motala. Innersta delen mot Motala ström. Uppgrundning. Utmärkning. Bryggor.