Gällande P- och T-notiser

Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)

P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.

Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.

Förklaring till tabellens kolumner:

Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.

Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.

Rubrik: Ufsnotisens rubrik.

En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).

En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-05-23 22:33

Bottenviken

Notis Start Slut Rubrik
2024:1008/18065(T) 2024-04-10 2024-06-20 Luleå. Farleden till Luleå hamn. Tillfälligt sänkt maximalt djupgående.
2023:995/18199(T) 2023-12-21 Tills vidare Farleden till Skelleftehamn. Skelleftehamn. Fyr Gåsören. Opålitliga sektorer.

Norra Kvarken

Notis Start Slut Rubrik
2023:993/18179(T) 2023-12-11 Tills vidare TSS in Norra Kvarken. Bojar indragna för vintern. 2023 - 2024.

Bottenhavet

Notis Start Slut Rubrik
2024:1015/18419(T) 2024-06-01 2024-10-31 Sundsvall. Alnösundet. Arbeten. Avlysta områden.
2024:1012/18385(T) 2024-04-10 2024-12-31 Gävle hamn. Containerterminal. Arbeten.
2024:1009/18371(T) 2024-03-27 Tills vidare O om Gävle. Fyren Purrutsgrund tillfälligt slocknad.
2023:992/18163(T) 2023-12-06 Tills vidare O om Gävle. Gävlebukten. Limön. Fyr Limö nedre slocknad.

Norra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2024:997/18207(T) 2024-01-08 Tills vidare Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbroarna. Arbeten.
2024:1016/18454(T) 2024-06-03 2024-06-07 O om Utö. Skjutvarning. 3 - 9 juni 2024.
2024:1016/18459(T) 2024-06-08 2024-06-08 Stockholms skärgård. Utö. Swimruntävling.
2024:1014/18324(T) 2024-05-22 2024-09-30 Norrköpings hamn. Gästgivarehagen. Kaj 40. Arbeten.
2024:1014/18401(T) 2024-04-29 2024-09-29 Stockholm. Skeppsholmen. Skeppsholmsbron. Underhållsarbeten. Utmärkning.
2024:1014/18444(T) 2024-05-30 2024-05-31 O om Utö. Skjutvarning. 30 - 31 maj, 2024.
2024:1006/18310(T) 2024-03-20 2024-12-31 Norrköpings hamn. Gästgivarehagen. Arbeten.
2024:1001/18259(T) 2024-02-15 2024-06-21 Värmdö. Långbroviken. Avlysning.
2023:994/18141(T) 2024-01-02 2025-06-30 Norrtälje. Renovering av kaj. Arbeten.
2023:994/18177(T) 2023-12-12 2024-08-31 Kapellskär. Kaj nr 5. Arbeten.
2023:994/18192(T) 2023-11-18 2025-11-18 Stockholm. Nacka. Skurusundet. Gamla Skurubron. Segelfri höjd minskad.
2023:993/18084(T) 2024-01-01 2024-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024.
2023:993/18136(T) 2023-12-18 2024-06-23 NO om Stockholm. Vaxholm. Arbeten. Avlyst område.
2023:976/17768(T) 2023-08-14 2024-06-01 Stockholm. Saltsjön. Danvikshem. Finnboda. Arbeten. Dykning. Avlysning av område.

Mälaren och Södertälje kanal

Notis Start Slut Rubrik
2024:998/18216(T) 2024-01-01 2024-05-31 Stockholm. Kärsön. Lovön. Drottningholm. Arbeten.
2024:1016/18447(T) 2024-06-13 2024-06-13 Stockholm. Riddarfjärden. Avlyst vattenområde.
2024:1015/18420(T) 2024-05-20 2024-05-24 Kallhäll. Stäket järnvägsbro. Arbete.
2024:1015/18446(T) 2024-05-29 2024-05-30 Stockholm. Riddarfjärden. Riddarholmen. Avlyst område.
2024:1015/18458(T) 2024-06-01 2024-08-31 Södertälje kanal och sluss. Färre slussningar sommaren 2024.
2024:1002/18263(T) 2024-03-01 2024-06-30 Mariefred. Marielundsfjärden. Arbeten.
2023:993/18084(T) 2024-01-01 2024-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024.
2023:976/17841(T) 2023-08-03 Tills vidare Enköping. Enköpingsån. O om Haga. Djup.
2022:928/17058(T) 2021-06-24 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning.
2021:856/15826(T) 2021-04-26 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning.
2020:806/14913(T) 2020-05-07 Tills vidare Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner.
2020:790/14654(T) 2016-01-21 Tills vidare Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet'

Mellersta Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2024:1015/18451(T) 2024-05-15 2024-05-25 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 15 - 25 maj 2024.
2024:1010/18395(T) 2024-04-12 2024-09-30 Mellan Öland och Gotland. Segelboj. Undersökningar.
2023:984/18038(T) 2023-07-28 Tills vidare Fårö. Norsholm. Ledfyr Karaktär.
2022:942/17310(T) 2022-12-12 Tills vidare Oskarshamn. Maximalt djupgående.
2022:939/17270(T) 2022-11-25 Tills vidare Gotland. Slite hamn. Uppgrundning.
2022:918/16901(T) 2022-07-01 Tills vidare Öland. Kårehamn. Minskat djup.
2021:852/15777(T) 2021-03-25 Tills vidare Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående.
2019:778/14354(T) 2019-09-19 Tills vidare Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde.

Södra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2024:1016/18481(T) 2024-06-04 2024-06-05 Hanöbukten. S om Karlskrona. Skjutövning.
2024:1012/18412(T) 2024-05-07 2024-05-23 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 7 - 23 maj 2024.
2023:978/17910(T) 2023-08-30 Tills vidare Sölvesborg. Reducerat max djupgående.
2023:945/17355(T) 2023-01-10 Tills vidare SO om Bornholm. Nordstream gasledning. Avrådan från fiske.
2022:934/17177(T) 2022-10-20 Tills vidare NE om Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten.

Öresund

Notis Start Slut Rubrik
2022:941/17299(T) 2022-12-09 Tills vidare Landskrona. Djupgående.
2022:910/16761(T) 2022-05-09 Tills vidare Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup.
2021:850/15716(T) 2021-03-16 Tills vidare Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp.

Kattegatt

Notis Start Slut Rubrik
2024:1016/18480(T) 2024-05-29 2024-05-29 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 29 maj 2024.
2023:980/17940(T) 2023-09-25 2024-07-01 Göteborg. Älvsborgshamnen. Kaj 713. Arbeten.
2023:953/17494(T) 2023-03-06 Tills vidare Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning.
2020:790/14653(T) 2020-01-20 Tills vidare Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar.
2019:766/14074(T) 2019-05-24 Tills vidare Halmstad. Rekommenderat maximalt fartygsdjupgående.

Skagerrak

Notis Start Slut Rubrik
2024:998/18006(T) 2024-01-01 2024-12-31 Smögen. Kungshamn. Smögenbron. Brorenovering.
2024:1015/18442(T) 2024-05-06 2024-06-16 Tjörn. Tjörnbron mellan Almön och Källön. Tillfälligt minskad segelfri höjd.
2023:984/18023(T) 2023-10-05 Tills vidare Orust. Tjörn. Stigfjorden. NV om Skåpesund. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.
2023:973/17820(T) 2023-07-24 Tills vidare N om Orust. Koljö fjord. V om Svineviken. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.

Vänern och Trollhätte kanal

Notis Start Slut Rubrik
2024:1016/18463(T) 2024-06-01 2024-06-01 Trollhättan. Stridsbergsbron. Klaffbron. Avlysning.
2023:974/17833(T) 2023-07-31 Tills vidare Vänern. Otterbäcken. Fårbetsudden. Ensfyr slocknad.
2023:944/17344(T) 2022-11-01 Tills vidare N om Lilla Edet. Islänsa utlagd.
2023:944/17345(T) 2022-11-01 Tills vidare Brinkebergskulle. Islänsa utlagd.

Övriga inlandsfarvatten

Notis Start Slut Rubrik
2023:965/16949(T) 2023-05-31 Tills vidare Sjön Roxen. N om Linköping. Ekängen. Flytande utmärkning otillförlitlig.

Ej områdesbundet

Notis Start Slut Rubrik
2024:1010/18137(T) 2023-11-22 Tills vidare Allmän information till sjöfarten under vinterförhållanden.
2024:1010/18138(T) 2023-11-22 Tills vidare Rekommendationer för sjötrafik under isförhållanden i syfte att undvika olyckor för skridskoåkare etc.