Gällande P- och T-notiser

Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)

P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.

Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.

Förklaring till tabellens kolumner:

Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.

Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.

Rubrik: Ufsnotisens rubrik.

En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).

En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-09-25 22:25

Bottenviken

Notis Start Slut Rubrik
2023:971/17732(P) 2023-07-17 Tills vidare Piteå. Bondöfjärden. Utmärkning ändras.
2022:943/17333(T) 2022-12-28 Tills vidare Kalix. Karlsborg. Halsöfjärden. Utmärkning saknas eller är ur position.
/17963(T) 2023-09-25 2023-09-27 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 25 - 27 september 2023.

Bottenhavet

Notis Start Slut Rubrik
2023:980/17884(T) 2023-10-02 2023-12-31 Örnsköldsvik. Örnsköldsviksfjärden. Oljehamnen. Arbeten.
2023:978/17857(T) 2023-09-18 2023-09-25 Sundsvall. Alnösundet. Arbeten. Sjökabel.
2023:975/17760(P) 2023-06-19 Tills vidare Gävle hamn. Fredriksskans. Ombyggnad av kaj 1.
2023:954/17503(T) 2023-03-06 Tills vidare Sundsvall. Klingerfjärden. Sälstenarna. Fyrsektor felaktig.
2022:930/17112(T) 2022-09-28 2023-09-30 Sundsvall. Tunadal. Utmärkning.
2022:928/17061(T) 2022-09-05 Tills vidare Söderhamn. Ljusne. Orrskär. Virtuell utmärkning.
2022:918/16807(P) 2022-07-04 Tills vidare Härnösand. Fyr Härnö Södra släcks permanent.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Notis Start Slut Rubrik
2023:981/17950(T) 2023-09-30 2023-10-01 Östhammar. Östhammarsfjärden. Avlysning av farled. Motorbåtstävling.
2023:975/17591(T) 2023-08-21 2023-10-09 Väddö kanal. Älmstabron. Underhåll. Bron hålls stängd - reducerad segelfri höjd.

Norra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2023:980/17923(T) 2023-09-25 2023-10-01 O om Utö. Skjutvarning. 25 september - 1 oktober 2023.
2023:979/17930(T) 2023-09-05 2023-12-31 Norrköping. Pampushamnen. Muddringsarbeten.
2023:978/17886(T) 2023-08-23 2023-11-26 Södertälje kanal och sluss. Begränsad segelfri bredd.
2023:978/17906(T) 2023-08-29 2024-07-07 Stockholm. Danvikskanalen. Danviksbron. Farled tillfälligt avlyst.
2023:977/17784(T) 2023-09-01 2023-12-15 Stockholms skärgård. Svartsö. Alsvik. Arbeten vid kaj.
2023:977/17866(T) 2023-04-01 2023-10-31 Stockholm. Värtahamnen. Norra hamnen. Energipiren. Arbeten.
2023:976/17768(T) 2023-08-14 2024-06-01 Stockholm. Saltsjön. Danvikshem. Finnboda. Arbeten. Dykning. Avlysning av område.
2023:974/17810(T) 2023-08-14 2023-11-17 Stockholm. Nacka. Skurusundet. Gamla Skurubron. Partiell avlysning. Segelfri höjd minskad.
2023:973/17808(T) 2023-08-07 2023-11-19 S om Södertälje. Himmerfjärden. Oaxen. Arbeten.
2023:972/17780(T) 2023-06-29 2023-09-30 Kapellskär. Ombyggnad av kaj 5. Arbeten.
2023:967/17660(T) 2023-07-01 2024-02-28 Norrtälje. Ombyggnad av Norrtälje pir. Arbeten.
2023:966/17662(T) 2023-06-26 2023-11-30 Norrköping. Pampusfjärden. Djurö kvarn. Arbeten.
2023:966/17715(T) 2023-06-05 2024-01-04 Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbroarna. Arbeten.
2023:958/17579(T) 2023-04-11 Tills vidare N om Valdemarsvik. Gropviken. Hindö. Hinder.
2023:950/17439(T) 2023-02-13 2023-12-31 Norrköping. Tallbackskajen. Arbeten.
2022:935/17197(T) 2022-11-01 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 november 2022 - 31 december 2023.
2020:817/15103(P) 2020-07-27 Tills vidare Stockholm. Nacka. Skurusundet. Bro byggs. Utmärkning.

Mälaren och Södertälje kanal

Notis Start Slut Rubrik
2023:980/17937(T) 2023-09-11 2023-12-03 Mälaren. Kvicksundsbron. Arbeten. 11 september - 3 december 2023.
2023:980/17946(T) 2023-09-13 2023-11-30 Mälaren. Stockholm. Gröndalsbron. Arbeten.
2023:979/17916(T) 2023-09-16 2023-12-31 Mälaren. Ombyggnad av fyrar och fast utmärkning.
2023:978/17737(T) 2023-09-18 2023-10-02 NV om Sigtuna. Erikssund. Erikssundsbron. Arbeten. Avlysning.
2023:978/17791(T) 2023-09-18 2023-10-02 Uppsala. Fyrisån. Ny bro etableras. Avlyst område.
2023:978/17886(T) 2023-08-23 2023-11-26 Södertälje kanal och sluss. Begränsad segelfri bredd.
2023:977/17882(T) 2023-08-21 2023-11-10 Köping. Oljepiren. Reparationsarbeten.
2023:977/17883(T) 2023-09-11 2023-12-31 Mälaren. Köping. Stäudd. Sandviken. Sjöledning. Arbeten.
2023:976/17841(T) 2023-08-03 Tills vidare Enköping. Enköpingsån. O om Haga. Djup.
2023:973/17813(T) 2023-08-07 2023-09-30 Mälaren. Stockholm. Vårby. Segelfri höjd.
2023:965/17701(T) 2023-05-31 2023-10-15 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Bron öppnas ej. Reducerad segelfri bredd.
2023:964/17677(T) 2023-05-01 2023-09-30 Stockholm. Lilla Essingen. Arbeten.
2022:935/17197(T) 2022-11-01 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 november 2022 - 31 december 2023.
2022:934/17185(T) 2022-10-26 2023-10-26 Stockholm. Årstadalshamnen. Marievikskajen. Arbete.
2022:928/17058(T) 2021-06-24 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning.
2022:928/17075(T) 2022-08-01 2023-12-01 Stockholm. Kärsön. Lovön. Drottningholm. Arbeten. Rörledningsarbete.
2022:904/16664(T) 2022-03-30 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled tillfälligt avlyst mars 2022 - december 2023.
2021:856/15826(T) 2021-04-26 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning.
2020:806/14913(T) 2020-05-07 Tills vidare Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner.
2020:790/14654(T) 2016-01-21 Tills vidare Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet'

Mellersta Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2023:981/17957(T) 2023-09-20 2023-09-28 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 20 - 28 september 2023.
2023:979/17917(T) 2023-09-03 2024-03-22 Gotland. Visby. Kaj nr 7. Reparationsarbeten.
2022:942/17310(T) 2022-12-12 Tills vidare Oskarshamn. Maximalt djupgående.
2022:939/17270(T) 2022-11-25 Tills vidare Gotland. Slite hamn. Uppgrundning.
2022:918/16901(T) 2022-07-01 Tills vidare Öland. Kårehamn. Minskat djup.
2021:852/15777(T) 2021-03-25 Tills vidare Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående.
2019:778/14354(T) 2019-09-19 Tills vidare Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde.

Södra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2023:981/17958(T) 2023-06-01 2023-10-31 S om Trelleborg. Kriegers Flak. Bottenundersökningar.
2023:980/17872(T) 2023-09-25 2023-10-01 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 25 september - 1 oktober 2023.
2023:978/17910(T) 2023-08-30 Tills vidare Sölvesborg. Reducerat max djupgående.
2023:971/17794(T) 2023-08-07 2023-11-03 Sydkusten. Maringeologisk undersökning.
2023:956/17519(T) 2023-04-17 2023-09-30 SV om Simrishamn. Bornholmsgattet. Sandhammarens fyr. Renoveringsarbete. Fyr släckt.
2023:945/17355(T) 2023-01-10 Tills vidare SO om Bornholm. Nordstream gasledning. Avrådan från fiske.
2022:934/17177(T) 2022-10-20 Tills vidare NE om Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten.

Sydvästra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2023:981/17958(T) 2023-06-01 2023-10-31 S om Trelleborg. Kriegers Flak. Bottenundersökningar.
2023:971/17794(T) 2023-08-07 2023-11-03 Sydkusten. Maringeologisk undersökning.

Öresund

Notis Start Slut Rubrik
2022:941/17299(T) 2022-12-09 Tills vidare Landskrona. Djupgående.
2022:910/16761(T) 2022-05-09 Tills vidare Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup.
2021:850/15716(T) 2021-03-16 Tills vidare Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp.

Kattegatt

Notis Start Slut Rubrik
2023:980/17940(T) 2023-09-25 2024-07-01 Göteborg. Älvsborgshamnen. Kaj 713. Arbeten.
2023:980/17941(T) 2023-09-18 2023-09-29 SV om Göteborg. Tistlarna. Dykarbeten med sjökabel.
2023:976/17839(T) 2023-09-01 2023-11-15 V om Ringhals till Falkenberg. Lilla Middelgrund. Bottenundersökningar.
2023:974/17829(T) 2023-08-07 2023-10-10 Göteborgs hamn. Göta älv. Stigbergskajen. Lindholmen. Arbeten.
2023:969/17773(T) 2023-06-26 Tills vidare S om Göteborg. Tistlarna. Fyren Tistlarna släckt.
2023:962/17621(T) 2023-04-27 Tills vidare N om Varberg. Båtafjorden. Ringhals. Djup.
2023:953/17494(T) 2023-03-06 Tills vidare Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning.
2020:790/14653(T) 2020-01-20 Tills vidare Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar.
2019:766/14074(T) 2019-05-24 Tills vidare Halmstad. Rekommenderat maximalt fartygsdjupgående.

Skagerrak

Notis Start Slut Rubrik
2023:981/17956(T) 2023-09-17 2024-03-31 N om Strömstad. Gullmarn. Finnsbo. Arbete.
2023:980/17934(T) 2023-09-06 Tills vidare Orust. Tjörn. Stigfjorden. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.
2023:973/17820(T) 2023-07-24 Tills vidare N om Orust. Koljö fjord. V om Svineviken. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.
2023:953/17505(T) 2023-03-01 2023-12-15 Brofjorden. Preemraff. Kaj 1 - 4 . Reparationsarbeten. Dykning.
2022:898/16560(T) 2022-02-11 Tills vidare Farleden till Strömstad. Utmärkning tillfälligt indragen.

Vänern och Trollhätte kanal

Notis Start Slut Rubrik
2023:974/17833(T) 2023-07-31 Tills vidare Vänern. Otterbäcken. Fårbetsudden. Ensfyr slocknad.
2023:944/17344(T) 2022-11-01 Tills vidare N om Lilla Edet. Islänsa utlagd.
2023:944/17345(T) 2022-11-01 Tills vidare Brinkebergskulle. Islänsa utlagd.

Övriga inlandsfarvatten

Notis Start Slut Rubrik
2023:978/17893(T) 2023-08-24 2023-12-31 Göta kanal. Boren. Borenshult. Arbeten. Utmärkning saknas tillfälligt.
2023:965/16949(T) 2023-05-31 Tills vidare Sjön Roxen. N om Linköping. Ekängen. Flytande utmärkning otillförlitlig.