Gällande P- och T-notiser

Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)

P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.

Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.

Förklaring till tabellens kolumner:

Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.

Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.

Rubrik: Ufsnotisens rubrik.

En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).

En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-03-17 22:37

Bottenviken

Notis Start Slut Rubrik
2023:953/17500(T) 2023-03-20 2023-04-02 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 20 mars - 2 april 2023. Utökat riskområde.
2023:952/17468(T) 2023-03-06 2023-03-19 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 6 - 19 mars 2023. Utökat riskområde.
2022:943/17333(T) 2022-12-28 Tills vidare Kalix. Karlsborg. Halsöfjärden. Utmärkning saknas eller är ur position.

Norra Kvarken

Notis Start Slut Rubrik
2023:954/17507(T) 2023-03-08 2023-06-08 S om Umeå. Fjärdgrund. Fyr har slocknat.
2023:949/17422(T) 2023-02-07 2023-05-05 TSS och dubbelriktade rutter "In Norra Kvarken" tillfälligt indragna för vintern.

Bottenhavet

Notis Start Slut Rubrik
2023:954/17503(T) 2023-03-06 Tills vidare Sundsvall. Klingerfjärden. Sälstenarna. Fyrsektor felaktig.
2022:930/17112(T) 2022-09-28 2023-09-30 Sundsvall. Tunadal. Utmärkning.
2022:928/17061(T) 2022-09-05 Tills vidare Söderhamn. Ljusne. Orrskär. Virtuell utmärkning.
2022:918/16807(P) 2022-07-04 Tills vidare Härnösand. Fyr Härnö Södra släcks permanent.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Notis Start Slut Rubrik
2022:943/17327(T) 2022-12-21 2023-05-31 Hargshamn. Arbeten. Utmärkning.

Norra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2023:954/17476(P) 2023-03-27 Tills vidare Norrköping. Pampushamnen. Utmärkning.
2023:954/17513(T) 2023-03-13 2023-03-19 O om Utö. Skjutvarning. 13 - 19 mars 2023.
2023:953/17498(T) 2023-03-21 2023-03-23 O om Utö. Skjutvarning. 21 - 23 mars 2023.
2023:952/17464(T) 2023-03-06 2023-03-31 Stockholms skärgård. NV om Södra Ljusterö. Stora Timrarön. Arbeten.
2023:951/17458(T) 2023-02-20 2023-04-30 SO om Stockholm. Saltsjöbaden. Svärdsön. Arbete på Svärdsöbron.
2023:951/17462(T) 2023-02-20 2023-06-22 Kapellskär. Ombyggnad av kaj 5. Arbeten.
2023:950/17403(T) 2023-02-27 2023-05-14 Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbroarna. Arbeten.
2023:950/17439(T) 2023-02-13 2023-12-31 Norrköping. Tallbackskajen. Arbeten.
2023:946/17359(T) 2023-01-19 2023-04-28 SO om Stockholm. Dalarö. Arbeten.
2023:946/17361(T) 2023-01-12 2023-04-01 Stockholm. Strömmen. Skeppsholmsbron. Ingen passage under vissa tider.
2022:935/17197(T) 2022-11-01 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 november 2022 - 31 december 2023.
2022:903/16436(T) 2022-04-01 Tills vidare Norrköping. Motala Ström. Inre hamnen. Område avlyst.
2020:817/15103(P) 2020-07-27 Tills vidare Stockholm. Nacka. Skurusundet. Bro byggs. Utmärkning.

Mälaren och Södertälje kanal

Notis Start Slut Rubrik
2023:953/17488(T) 2022-10-01 2023-06-02 Stallarholmen. Stallarholmsbron. Renovering av bro. Avlyst område. Förlängning.
2023:952/17435(T) 2023-03-20 2023-05-11 Stockholm. Västerbron. Riddarfjärden. Borrningar.
2023:952/17463(T) 2023-03-20 2023-04-09 NV om Sigtuna. Erikssund. Erikssundsbron. Arbeten. Avlysning.
2023:951/17456(T) 2023-02-11 2023-04-30 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Bron öppnas ej. Farled avlyst.
2023:949/17420(T) 2023-02-02 2023-04-30 Västerås. Mälarparkshamnen. Muddring.
2023:945/17334(T) 2022-10-16 2023-04-14 Uppsala. Fyrisån. Ny bro etableras. Avlyst område.
2023:945/17348(T) 2023-01-01 2023-06-01 Stockholm. Kärsön. Nockebybron. Avlyst vattenområde.
2022:942/17283(T) 2023-01-01 2023-03-31 NV om Stockholm. Järfälla. Stäket. Bygge av bro. Tillfälligt begränsad bredd.
2022:938/17244(T) 2022-12-01 2023-05-31 Stockholm. Lilla Essingen. Arbeten.
2022:935/17197(T) 2022-11-01 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 november 2022 - 31 december 2023.
2022:934/17185(T) 2022-10-26 2023-10-26 Stockholm. Årstadalshamnen. Marievikskajen. Arbete.
2022:930/17104(T) 2022-09-01 2023-04-30 Mälaren. Stockholm. Gröndalsbron. Arbeten.
2022:928/17058(T) 2021-06-24 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning.
2022:928/17075(T) 2022-08-01 2023-12-01 Stockholm. Kärsön. Lovön. Drottningholm. Arbeten. Rörledningsarbete.
2022:920/16864(T) 2022-08-08 2023-04-30 Stockholm. Lilla Essingen. Arbeten.
2022:904/16664(T) 2022-03-30 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled tillfälligt avlyst mars 2022 - december 2023.
2021:887/16424(P) 2021-11-29 2023-08-31 NV om Stockholm. Järfälla. Stäket. Bygge av bro.
2021:856/15826(T) 2021-04-26 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning.
2020:806/14913(T) 2020-05-07 Tills vidare Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner.
2020:790/14654(T) 2016-01-21 Tills vidare Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet'

Mellersta Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2023:953/17490(T) 2023-03-13 2023-03-18 O om Häradsskär. O om Sandsänkan. Sprängningsvarning. 13 - 18 mars 2023.
2023:953/17495(T) 2023-03-14 2023-03-17 O om Västervik. Sprängvarning. 14 - 17 mars 2023.
2022:943/17319(T) 2022-12-06 2023-05-07 Gotland. Slite. Oceanografiska mätsystem utsatta.
2022:942/17310(T) 2022-12-12 Tills vidare Oskarshamn. Maximalt djupgående.
2022:939/17270(T) 2022-11-25 Tills vidare Gotland. Slite hamn. Uppgrundning.
2022:918/16901(T) 2022-07-01 Tills vidare Öland. Kårehamn. Minskat djup.
2021:852/15777(T) 2021-03-25 Tills vidare Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående.
2019:778/14354(T) 2019-09-19 Tills vidare Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde.

Södra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2023:951/17452(T) 2023-03-01 2023-03-29 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 1 - 29 mars 2023.
2023:951/17453(T) 2023-03-07 2023-03-30 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 7 - 30 mars 2023.
2023:945/17354(T) 2023-01-11 2023-04-30 Ystad hamn. Muddring.
2023:945/17355(T) 2023-01-10 Tills vidare SO om Bornholm. Nordstream gasledning. Avrådan från fiske.
2022:942/17316(T) 2022-12-16 Tills vidare Sölvesborg. Reducerat max djupgående.
2022:934/17177(T) 2022-10-20 Tills vidare NE om Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten.

Öresund

Notis Start Slut Rubrik
2023:944/17338(T) 2022-12-31 2023-03-19 Höganäs. Muddring.
2022:941/17299(T) 2022-12-09 Tills vidare Landskrona. Djupgående.
2022:930/17105(T) 2022-10-03 2023-05-01 Skanör. Falsterbo. Skanörs hamn.
2022:910/16761(T) 2022-05-09 Tills vidare Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup.
2021:850/15716(T) 2021-03-16 Tills vidare Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp.

Kattegatt

Notis Start Slut Rubrik
2023:954/17520(T) 2023-03-21 2023-03-21 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 21 mars 2023.
2023:953/17494(T) 2023-03-06 Tills vidare Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning.
2023:952/17473(P) 2023-05-10 Tills vidare Göteborg. S om Vinga. Trubaduren. Förändring av ankringsplatser.
2023:951/17447(T) 2023-02-27 2023-03-24 Göteborg. Göta älv. Tingstadstunneln. Arbeten.
2023:947/17351(T) 2023-02-01 2023-05-31 Göteborgs skärgård. Hönö. Hönöleden. Dykdalb. Arbeten.
2023:944/17340(T) 2023-01-05 2023-03-31 Göteborg. Älvsborgshamnen. Arbeten. Sprängningar.
2022:937/17237(T) 2022-10-29 Tills vidare Göteborgs södra skärgård. Stora Förö. Nordkardinalprick saknas.
2022:906/16654(T) 2022-03-24 Tills vidare Göteborg. Styrsö. Donsö. Dykdalb saknas.
2020:790/14653(T) 2020-01-20 Tills vidare Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar.
2019:766/14074(T) 2019-05-24 Tills vidare Halmstad. Rekommenderat maximalt fartygsdjupgående.

Skagerrak

Notis Start Slut Rubrik
2023:953/17505(T) 2023-03-01 2023-12-15 Brofjorden. Preemraff. Kaj 1 - 4 . Reparationsarbeten. Dykning.
2023:944/17337(T) 2022-12-29 Tills vidare Orust. Tjörn. Stigfjorden. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.
2022:898/16560(T) 2022-02-11 Tills vidare Farleden till Strömstad. Utmärkning tillfälligt indragen.

Vänern och Trollhätte kanal

Notis Start Slut Rubrik
2023:954/17486(T) 2023-03-28 2023-04-14 Trollhättan. Järnvägsbron. Farledsavstängning.
2023:944/17344(T) 2022-11-01 Tills vidare N om Lilla Edet. Islänsa utlagd.
2023:944/17345(T) 2022-11-01 Tills vidare Brinkebergskulle. Islänsa utlagd.
2022:940/17294(T) 2022-12-07 Tills vidare Vänern. Dalbosjön. Lysprick Toppgrund släckt för vintern.
2022:936/17196(T) 2022-11-21 2023-03-31 Nordre Älv. Linfärjeled vid Kornhall. Farled stängd.
2022:929/17063(T) 2022-10-03 2023-04-15 Lidköping. Småbåtshamnen. Hamninlopp stängt.

Övriga inlandsfarvatten

Notis Start Slut Rubrik
2022:936/17216(T) 2022-10-25 Tills vidare Göta Kanal. Mem - Sjötorp. Ljus och topptecken på flytande utmärkning intagen för vintern.

Ej områdesbundet

Notis Start Slut Rubrik
2023:951/17271(T) 2022-11-28 Tills vidare Allmän information till sjöfarten under vinterförhållanden.
2023:951/17272(T) 2022-11-28 Tills vidare Rekommendationer för sjötrafik under isförhållanden i syfte att undvika olyckor för skridskoåkare etc.