Gällande P- och T-notiser

Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)

P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.

Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.

Förklaring till tabellens kolumner:

Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.

Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.

Rubrik: Ufsnotisens rubrik.

En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).

En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2022-05-17 22:27

Bottenviken

Notis Start Slut Rubrik
2022:910/16752(T) 2022-05-19 2022-05-22 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 19 - 22 maj, 2022.
2022:910/16765(T) 2022-05-09 Tills vidare Kontroll av utmärkning försenad.
2021:884/16334(T) 2021-10-27 Tills vidare Luleå. S om Junkön. Lysboj saknas.

Norra Kvarken

Notis Start Slut Rubrik
2021:881/16191(T) 2021-11-01 2022-05-31 S om Umeå. Norrbyn. Förbud att nyttja vattenområde. Utmärkning.

Bottenhavet

Notis Start Slut Rubrik
2022:908/16717(T) 2022-04-27 2022-05-27 Husum. Rågön. Arbeten. Provborrningar.
2021:846/15624(T) 2021-02-11 Tills vidare Sundsvall. Tjuvholmen. Fyr slocknad.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Notis Start Slut Rubrik
2022:910/16759(T) 2022-05-28 2022-05-29 Östhammar. Östhammarsfjärden. Avlyst område. Motorbåtsträning 28 - 29 maj.

Norra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:910/16733(T) 2022-05-31 2022-06-02 O om Utö. Skjutvarning. 31 maj - 2 juni 2022.
2022:908/16703(T) 2022-05-16 2022-05-19 O om Utö. Skjutvarning. 16 - 19 maj 2022.
2022:908/16722(T) 2022-04-22 Tills vidare Stockholms skärgård. Sandhamn. Nämdöfjärden. Kanholmsfjärden. Ombyggnad av fyrar.
2022:906/16628(T) 2022-03-22 Tills vidare Norrköping. Bråviken. Djurön. Djurö Kvarn. Specialprick.
2022:903/16436(T) 2022-04-01 Tills vidare Norrköping. Motala Ström. Inre hamnen. Område avlyst.
2021:887/16398(P) 2022-04-14 Tills vidare S om Nynäshamn. Konabbsfjärden. Norrskärshällar. Utmärkning.
2021:874/15934(T) 2021-09-15 2022-05-30 Stockholm. Skeppsholmen. Skeppsholmsbron. Arbeten.
2021:862/15951(T) 2021-05-31 Tills vidare Stockholms skärgård. S om Sandhamn. Gråskärsfjärden. Lilla Hästskär. Sjömärke rasat.
2020:826/15300(T) 2020-10-05 Tills vidare Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbron. Arbeten. Ny bro. Ändrad passage.
2020:821/15199(T) 2020-08-31 2022-09-30 Norrköping. Inre hamnen. Norra kajen. Ombyggnadsarbeten av kajer.
2020:817/15103(P) 2020-07-27 Tills vidare Stockholm. Nacka. Skurusundet. Bro byggs. Utmärkning.
2020:797/14740(P) 2020-03-16 Tills vidare Norrtälje hamn. Bro. Arbetsområde.

Mälaren och Södertälje kanal

Notis Start Slut Rubrik
2022:910/16764(T) 2022-05-09 Tills vidare Kontroll av utmärkning försenad.
2022:909/16734(T) 2022-05-01 2022-06-27 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Tappströmsbron. Reducerad segelfri bredd maj/juni 2022.
2022:908/16618(T) 2022-05-27 2022-05-29 Södertälje kanal och sluss. Farled tillfälligt avlyst 27 - 29 maj, 2022.
2022:908/16730(T) 2022-05-04 2022-06-30 Västerås hamn. Västra hamnen. Reparationsarbeten. Dykning.
2022:904/16664(T) 2022-03-30 2023-12-31 Södertälje kanal och sluss. Farled tillfälligt avlyst mars 2022 - december 2023.
2022:901/16590(T) 2022-03-14 2022-06-30 Stockholm. Södermalm. Liljeholmsbron. Farled partiellt avlyst 14 mars - 30 juni 2022.
2021:887/16424(P) 2021-11-29 2023-08-31 NV om Stockholm. Järfälla. Stäket. Bygge av bro.
2021:886/16406(T) 2021-10-27 Tills vidare S om Västerås. Lövudden. Arbeten. Dykning.
2021:865/16009(T) 2021-06-24 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning.
2021:856/15826(T) 2021-04-26 Tills vidare Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning.
2020:809/14886(P) 2020-06-08 Tills vidare Stockholm. Liljeholmen. Ponton.
2020:806/14913(T) 2020-05-07 Tills vidare Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner.
2020:802/14846(T) 2020-04-09 Tills vidare Södertälje. O om Södra kanalbroarna. Belysning ur funktion.
2020:790/14654(T) 2016-01-21 Tills vidare Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet'
2017:671/12500(T) 2017-09-28 Tills vidare S om Västerås. Fulleröfjärden. Fyren Stora Sandskär. Sektorer otillförlitliga.

Mellersta Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:909/16747(T) 2022-05-09 2022-05-22 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 9 - 22 maj 2022.
2022:905/16662(T) 2022-04-22 2022-08-15 Mellan Öland och Gotland. Segelboj. Undersökningar.
2022:897/16553(T) 2022-02-14 2022-08-08 Kalmar. Barlastholmen. Ölandshamnen. Arbeten.
2021:874/16008(T) 2021-08-09 2022-05-31 Mönsterås Bruk. Arbeten.
2021:869/16075(T) 2021-07-23 Tills vidare Gotlands ostkust. Ronehamn. Ensfyrar/linje slocknad.
2021:852/15777(T) 2021-03-25 Tills vidare Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående.
2020:830/15384(T) 2020-10-22 Tills vidare Oskarshamn. Maximalt djupgående.
2019:778/14354(T) 2019-09-19 Tills vidare Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde.

Södra Östersjön

Notis Start Slut Rubrik
2022:909/16681(T) 2022-05-23 2022-05-25 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 23 - 25 maj, 2022.
2022:909/16742(T) 2022-05-01 2022-08-01 Hanöbukten. Hanö sund. Nogersund. Kabelarbete.

Öresund

Notis Start Slut Rubrik
2022:910/16761(T) 2022-05-09 Tills vidare Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup.
2022:905/16629(T) 2022-04-21 2022-06-15 Höganäs. Muddring.
2021:857/15861(T) 2021-04-30 Tills vidare Landskrona. Maximalt djupgående.
2021:851/15754(T) 2021-03-23 Tills vidare Landskrona. Bruuns kaj. Sänkt max tillåtet djupgående.
2021:850/15716(T) 2021-03-16 Tills vidare Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp.

Kattegatt

Notis Start Slut Rubrik
2022:909/16745(T) 2022-05-13 2022-05-17 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 13 -17 maj 2022.
2022:908/16596(T) 2022-05-21 2022-05-21 Göteborg. Göta Älv. Hisingsbron. Tillfällig avlysning av farleden.
2022:908/16727(P) 2022-05-09 2022-06-09 NO om Skagen. Utmärkning.
2022:907/16622(T) 2022-05-02 2022-11-06 Göteborg. Frihamnen. Avlyst område.
2022:907/16713(T) 2022-01-27 Tills vidare SV om Tjörn. Marstrandsfjorden. Fyr Hätteberget slocknad.
2022:906/16654(T) 2022-03-24 Tills vidare Göteborg. Styrsö. Donsö. Dykdalb saknas.
2022:902/16616(T) 2022-03-16 2022-06-30 Göteborg. Skandiahamnen. Kaj 640. Arbeten.
2021:861/15947(T) 2016-12-15 Tills vidare Göteborg. Götaälvbron. Reducerad bredd.
2020:790/14653(T) 2020-01-20 Tills vidare Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar.
2019:766/14074(T) 2019-05-24 Tills vidare Halmstad. Rekommenderat maximalt fartygsdjupgående.
2019:754/14020(T) 2019-05-06 Tills vidare Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning.

Skagerrak

Notis Start Slut Rubrik
2022:908/16727(P) 2022-05-09 2022-06-09 NO om Skagen. Utmärkning.
2022:908/16728(P) 2022-05-09 2022-06-09 V om Väderöbod. Utmärkning.
2022:898/16560(T) 2022-02-11 Tills vidare Farleden till Strömstad. Utmärkning tillfälligt indragen.
2022:898/16561(P) 2022-02-21 Tills vidare Farleden till Strömstad. Kristhällan. Ensfyrar.
2021:883/16332(P) 2021-10-27 Tills vidare Strömstad. Holmen grå. Ny fyr.
2021:872/16113(T) 2021-08-09 Tills vidare Orust. Tjörn. Stigfjorden. Flytande hinder. Fara för sjöfarande.
2020:835/15468(T) 2020-11-25 Tills vidare Kosterfjorden. Lilla Brattskär. Fyr lyser ej.
/16772(T) 2022-05-21 2022-05-24 SV om Lysekil. Bonden. Sprängvarning. 21 - 24 maj.

Vänern och Trollhätte kanal

Notis Start Slut Rubrik
2022:910/16736(T) 2022-05-26 2022-05-27 Trollhättan. Järnvägsbron. Farledsavstängning 26-27 maj 2022.
2022:910/16763(T) 2022-05-09 Tills vidare Kontroll av utmärkning försenad.
2022:908/16706(T) 2022-05-10 2022-07-05 Trollhättan. Stallbackabron. Underhållsarbete. Segelfri höjd temporärt reducerad.
2022:904/16666(T) 2022-03-30 Tills vidare Göta älv. Älvängen. Skredsäkring. Arbeten.
2021:861/15932(T) 2021-05-26 Tills vidare Säffle - Arvika. Säffle kanal. Utmärkning saknas eller är ur position.

Övriga inlandsfarvatten

Notis Start Slut Rubrik
2022:910/16737(T) 2022-05-20 2022-05-21 Vättern. Motala. Motala ström. Utläggning av sjökabel 20-21 maj 2022.