Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:911
Situationstid: 2022-05-21 — 2022-05-24
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: