Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Preliminär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:908
Situationstid: 2022-05-09 — 2022-06-09
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: