Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:908
Situationstid: 2022-05-10 — 2022-07-05
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: