Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:905
Situationstid: 2022-04-21 — 2022-06-15
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: