Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:897
Situationstid: 2022-02-14 — 2022-08-08
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: