Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Preliminär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:887
Situationstid: 2021-11-29 — 2023-08-31
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: