Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Preliminär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:887
Situationstid: 2022-04-14 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: