Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:884
Situationstid: 2021-10-27 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: