Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:874
Situationstid: 2021-08-09 — 2022-05-31
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: