Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:862
Situationstid: 2021-05-31 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: