Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Tillkännagivande
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:857
Situationstid: 2021-04-30 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: