Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:826
Situationstid: 2020-10-05 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: