Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:821
Situationstid: 2020-08-31 — 2022-09-30
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: