Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Preliminär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:817
Situationstid: 2020-07-27 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: