Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Preliminär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:809
Situationstid: 2020-06-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: