Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:790
Situationstid: 2016-01-21 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: