Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:778
Situationstid: 2019-09-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: