Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Tillkännagivande
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:766
Situationstid: 2019-05-24 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: