Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:754
Situationstid: 2019-05-06 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: