Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2017:671
Situationstid: 2017-09-28 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: