Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-07-16 22:31

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2024:1018/18517 2024-06-05 O om Utö. Skjutvarning. 10 - 15 juni 2024. Ogiltig
2024:1018/18520 2024-06-05 Luleå. Farleden till Luleå hamn. Maximalt djupgående återställt. Gällande
2024:1019/18518 2024-06-06 O om Utö. Skjutvarning. 20 juni 2024. Ogiltig
2024:1019/18437 2024-06-07 S om Göteborg. V om Billdal. V om Haga kile. Undervattensstenar. Gällande
2024:1019/18270 2024-06-12 S om Helsingborg. Råå hamn. Tillfälligt förbud mot ankring. Gällande
2024:1019/18453 2024-06-12 NV om Stockholm. Järfälla. Stäket. Bro. Gällande
2024:1019/18462 2024-06-12 Ystad. Ensfyrar. Karaktär. Gällande
2024:1019/18465 2024-06-12 NO om Stockholm. Ljusteröleden. Östanå färjeläge. Förtöjningsboj. Gällande
2024:1019/18468 2024-06-12 Uddevalla. Byfjorden. Superboj. Utmärkning. Gällande
2024:1019/18491 2024-06-12 Varberg. Farehamnen. Utmärkning. Gällande
2024:1019/18495 2024-06-12 Stockholm. Stora och Lilla Essingen. Essingebron. Arbeten. Juni 2024. Ogiltig
2024:1019/18496 2024-06-12 NO om Kriegers flak. Segelboj. Undersökningar. Gällande
2024:1019/18498 2024-06-12 Malmö. Lommabukten. Swede Harbour. Undersökningar. Gällande
2024:1019/18505 2024-06-12 Göteborgs skärgård. NV om Styrsö. Stora Känsö. Skjutvarning. 18 juni, 2024. Ogiltig
2024:1019/18526 2024-06-12 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 17 juni 2024. Ogiltig
2024:1019/18527 2024-06-12 Kalmar. Tull hamnen. Gamla Hamnen. Förändrade djup. Gällande
2024:1020/18431 2024-06-18 NV Orust. Kalvöfjord. Kalvön. Vrak. Gällande
2024:1020/18429 2024-06-19 Hargshamn. Glöten. Fyr. Sektorer. Gällande
2024:1020/18456 2024-06-19 SO om Karlsborg. Fyr Kvarnören. Sektorer. Enslinje. Gällande
2024:1020/18466 2024-06-19 V om Barsebäckshamn. Pinhättan. Utmärkning. Gällande
2024:1020/18471 2024-06-19 Valdemarsvik. Kardinalprick. Gällande
2024:1020/18476 2024-06-19 Uddevalla. Västra flaket. Utmärkning. Gällande
2024:1020/18529 2024-06-19 Säffle. Säffle kanal. Stängt för underhåll. Gällande
2024:1020/18530 2024-06-19 N om Stockholm. Hargshamn. S om Värlingsö. Kaj 4. Gällande
2024:1020/18531 2024-06-19 Mälaren. Ombyggnad av fyrar och fast utmärkning. Gällande
2024:1020/18532 2024-06-19 NV om Lysekil. Malmön. Kalven. Hinder i farled. Gällande
2024:1020/18535 2024-06-19 Malmö hamn. Dockan Marina. Ombyggnad klar. Gällande
2024:1021/18485 2024-06-21 Stockholms skärgård. Sandhamnsleden. O om Vindalsö. Kummel. Gällande
2024:1021/18423 2024-06-26 NO om Nynäshamn. Mysingen. Fyr Söderhäll. Sektorändringar. Gällande
2024:1021/18488 2024-06-26 Västervik. Gränsö kanal. Tillfällig avlysning. 10 juli kl 1150 - 1400. Gällande
2024:1021/18536 2024-06-26 O om Utö. Skjutvarning. 23 - 26 juli 2024. Gällande
2024:1021/18544 2024-06-26 Mälaren. Kvicksundsbron. Hinder under vattenytan. Gällande
2024:1022/18548 2024-06-27 Luleå hamn. Sandgrönnfjärden. Skvampen. Projekt Malmporten. Muddringsarbeten. Gällande
2024:1022/18549 2024-06-27 Luleå hamn. Sandgrönnfjärden. Projekt Malmporten. Partiell avlysning. Gällande
2024:1022/18550 2024-06-27 Luleå hamn. Skvampen. Projekt Malmporten. Område under utfyllnad. Gällande
2024:1022/18555 2024-06-28 NO om Stockholm. Vaxholm. Arbeten. Avlyst område. Gällande
2024:1022/18399 2024-07-03 N om Malmö. Barsebäckshamn. Nya bryggor. Gällande
2024:1022/18477 2024-07-03 Norrköping. Pampushamnen. Utmärkning. Gällande
2024:1022/18479 2024-07-03 Tjörn. Kyrkesund. Ängeviken. Fartbegränsning. Gällande
2024:1022/18483 2024-07-03 Norra Björkfjärden. Veckholms skjutfält. Varningsfyr. Gällande
2024:1022/18493 2024-07-03 Luleå. Sandöfjärden. Utprickning avvecklad. Gällande
2024:1022/18513 2024-07-03 O om Valdemarsvik. Årsviken. Vattenrörledning. Gällande
2024:1022/18515 2024-07-03 Orust. Koljöfjorden. Specialprickar. Utmärkning. Gällande
2024:1022/18522 2024-07-03 Lidköping. Småbåtshamnen. Ny brygga. Gällande
2024:1022/18525 2024-07-03 O om Oskarshamn. Utmärkning. Gällande
2024:1022/18534 2024-07-03 Öregrund. Tillfälligt avlyst område. Båtveckan. Båttävling. Roslagsloppet 2024. Gällande
2024:1022/18537 2024-07-03 Hjälmaren. Sundet SO om Björkön. Fartbegränsning upphör. Gällande
2024:1022/18539 2024-07-03 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 429, 5331 och 622. Gällande
2024:1022/18542 2024-07-03 SV om Hamburgsund. Hornö. Hornö ränna. Sjökabel, el. Gällande
2024:1022/18543 2024-07-03 Stockholm. Hammarbyslussen. Tillfälligt begränsad bredd. Gällande