Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-07-16 22:31

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2024:1014/18364 2024-05-01 Stockholm. Nacka. Skuru. Utmärkning. Gällande
2024:1014/18414 2024-05-01 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 15 - 22 maj 2024. Ogiltig
2024:1014/18421 2024-05-01 O om Utö. Skjutvarning. 10 - 19 maj, 2024. Ogiltig
2024:1014/18432 2024-05-01 Stockholm. Strömmen. Saltsjön. Riddarfjärden. Högt vattenflöde. Ogiltig
2024:1014/18411 2024-05-03 Nytryck av sjökort. Nytt sjökort 91. Gällande
2024:1014/18438 2024-05-03 TSS och dubbelriktade rutter "In Norra Kvarken" tillfälligt indragna. Ogiltig
2024:1014/18324 2024-05-08 Norrköpings hamn. Gästgivarehagen. Kaj 40. Arbeten. Gällande
2024:1014/18401 2024-05-08 Stockholm. Skeppsholmen. Skeppsholmsbron. Underhållsarbeten. Utmärkning. Gällande
2024:1014/18409 2024-05-08 Kalmarsund. N om Kalmar. Skäggenäs. Namn. Gällande
2024:1014/18418 2024-05-08 Göteborgs hamn. Arendal. Ändrad djupyta. Ändrad utmärkning. Gällande
2024:1014/18444 2024-05-08 O om Utö. Skjutvarning. 30 - 31 maj, 2024. Ogiltig
2024:1014/18449 2024-05-08 Trollhättan. VHF trafikkanal ändras. Gällande
2024:1015/18442 2024-05-10 Tjörn. Tjörnbron mellan Almön och Källön. Tillfälligt minskad segelfri höjd. Ogiltig
2024:1015/18451 2024-05-10 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 15 - 25 maj 2024. Ogiltig
2024:1015/18257 2024-05-15 Söderhamn. Kilsbo. Norrfjärden. Fartbegränsning. Gällande
2024:1015/18314 2024-05-15 Stockholms skärgård. Smådalarö. Hemviken. Fartbegränsning. Gällande
2024:1015/18374 2024-05-15 Oskarshamn. Kiddeholmen. Enslinje. Karaktär. Gällande
2024:1015/18376 2024-05-15 NO om Oxelösund. N om Risö. Fyr Vålarö. Sektorer. Karaktär. Gällande
2024:1015/18380 2024-05-15 N om Gävle. Iggön. Iggöhällan. Fågelskyddsområden avvecklade. Gällande
2024:1015/18404 2024-05-15 Stockholm. Victoriaslussen. Namn. Gällande
2024:1015/18419 2024-05-15 Sundsvall. Alnösundet. Arbeten. Avlysta områden. Gällande
2024:1015/18420 2024-05-15 Kallhäll. Stäket järnvägsbro. Arbete. Ogiltig
2024:1015/18439 2024-05-15 N om Göteborg. Sundet mellan Björkö och Hälsö. Fartbegränsning. Gällande
2024:1015/18446 2024-05-15 Stockholm. Riddarfjärden. Riddarholmen. Avlyst område. Ogiltig
2024:1015/18458 2024-05-15 Södertälje kanal och sluss. Färre slussningar sommaren 2024. Gällande
2024:1016/18341 2024-05-22 Tosterön. Strängnäsfjärden. Björktorp. Sanda. Sjökabel. Gällande
2024:1016/18447 2024-05-22 Stockholm. Riddarfjärden. Avlyst vattenområde. Ogiltig
2024:1016/18454 2024-05-22 O om Utö. Skjutvarning. 3 - 9 juni 2024. Ogiltig
2024:1016/18459 2024-05-22 Stockholms skärgård. Utö. Swimruntävling. Ogiltig
2024:1016/18463 2024-05-22 Trollhättan. Stridsbergsbron. Klaffbron. Avlysning. Ogiltig
2024:1016/18480 2024-05-22 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 29 maj 2024. Ogiltig
2024:1016/18481 2024-05-22 Hanöbukten. S om Karlskrona. Skjutövning. Ogiltig
2024:1017/17843 2024-05-29 Tosterön. Morrarön. Tynnelsöfjärden. Grund. Gällande
2024:1017/18299 2024-05-29 NO om Norrtälje. Björköfjärden. V om Skrabban. Grund. Gällande
2024:1017/18309 2024-05-29 Lovön. Kärsön. Drottningholm. Utökat ankringsförbud. Gällande
2024:1017/18410 2024-05-29 NO om Stockholm. Stora Älgö. Östra Algögrund. Fyrsektorer. Gällande
2024:1017/18440 2024-05-29 NO om Oxelösund. Risö. Fyren Örnklubb. Sektorer. Gällande
2024:1017/18474 2024-05-29 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 10 - 18 juni 2024. Ogiltig
2024:1018/18494 2024-05-30 N om Eskilstuna. O om Kvicksund. Mälarbaden. Kardinalprick. Gällande
2024:1018/18383 2024-06-05 SO om Norrtälje. N och SV om Svartnö. Sjökablar. Gällande
2024:1018/18443 2024-06-05 Grums. Gruvön. Billerud. Skadad oljekaj. Arbetsområde. Gällande
2024:1018/18455 2024-06-05 Stockholms skärgård. Sandhamnsleden. O om Vindalsö. Fyr Västerhålet. Nya sektorer. Gällande
2024:1018/18461 2024-06-05 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 41, 4151 och 62. Gällande
2024:1018/18464 2024-06-05 Kalmar. Barlastholmen. Utmärkning. Gällande
2024:1018/18467 2024-06-05 SO om Köping. N om Kungsör. St Leran. Utmärkning. Gällande
2024:1018/18475 2024-06-05 S om Sundsvall. Tunadal. Kaj. Landyta. Djup. Gällande
2024:1018/18490 2024-06-05 Farleden till Skelleftehamn. Skelleftehamn. Fyr Gåsören återställd. Gällande
2024:1018/18508 2024-06-05 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 12 - 17 juni 2024. Ogiltig
2024:1018/18509 2024-06-05 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 10 - 13 juni 2024. Ogiltig
2024:1018/18511 2024-06-05 Gotland. Kappelshamn. Kappelshamnsviken. Arbeten. Ogiltig