Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-05-28 22:34

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2024:1009/18354 2024-04-03 O om Utö. Skjutvarning. 15 - 19 april 2024. Ogiltig
2024:1009/18355 2024-04-03 Göteborg. Göta älv. Marieholmsbroarna. Avlysning. Ogiltig
2024:1009/18368 2024-04-03 Södertälje. N om Igelstabron. Marinarkeologiska dykningar. Ogiltig
2024:1009/18370 2024-04-03 S om Trelleborg. Undervattensarbeten. Ogiltig
2024:1009/18371 2024-04-03 O om Gävle. Fyren Purrutsgrund tillfälligt slocknad. Gällande
2024:1009/18375 2024-04-03 Strängnäs. Tosteröbron. Ingen broöppning. Ogiltig
2024:1010/18379 2024-04-04 Västra Kvarken. NV om Holmön. Förbud mot brytande av isränna upphör. Gällande
2024:1010/18384 2024-04-05 SV om Malmö. Falsterborev. Fyren Falsterborev åter i drift. Gällande
2024:1010/18387 2024-04-05 Hönsäter. Hamnen öppen. Gällande
2024:1010/18251 2024-04-10 Trollhättan. Dykdalb. Gällande
2024:1010/18290 2024-04-10 O om Stockholm. Runmarö. Storön. Fartbegränsning. Gällande
2024:1010/18348 2024-04-10 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 25 - 26 april 2024. Ogiltig
2024:1010/18357 2024-04-10 O om Marstrand. Instön. Rörledning. Gällande
2024:1010/18367 2024-04-10 Göta älv. Trollhätte kanal. Trollhättan. Avlyst farled. Ogiltig
2024:1010/18373 2024-04-10 Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Stora Rävholmen. Skjutvarning. 19 - 22 april 2024. Ogiltig
2024:1010/18390 2024-04-10 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 16 april 2024. Ogiltig
2024:1010/18391 2024-04-10 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 15 - 24 april 2024. Ogiltig
2024:1010/18395 2024-04-10 Mellan Öland och Gotland. Segelboj. Undersökningar. Gällande
2024:1011/18406 2024-04-15 Strängnäs. Tosteröbron. Normal funktion. Gällande
2024:1011/18407 2024-04-15 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 16 - 24 april 2024. Ogiltig
2024:1011/18308 2024-04-17 Stockholms skärgård. Södra Stavsudda. Fartbegränsning. Gällande
2024:1011/18326 2024-04-17 Göta älv. Trollhätte kanal. Trollhättans slussar. Järnvägsbron. Avlyst farled. Ogiltig
2024:1011/18328 2024-04-17 Skelleftehamn. Landyta. Gällande
2024:1011/18331 2024-04-17 Landskrona. Pilhaken. Utmärkning. Gällande
2024:1011/18369 2024-04-17 Mälaren. Utmärkning. Gällande
2024:1011/18381 2024-04-17 O om Utö. Skjutvarning. 25 - 28 april 2024. Ogiltig
2024:1011/18397 2024-04-17 SO om Östhammar. N om Singö. Fyr Vässarögrund. Sektorer. Gällande
2024:1011/18398 2024-04-17 Arvika. Kyrkviken - Glafsfjorden. Arvikasundet. Avlyst farled. Ogiltig
2024:1011/18402 2024-04-17 Smygehamn. Smygehuk. Hamn åter öppen. Gällande
2024:1011/18405 2024-04-17 O om Utö. Skjutvarning. 29 april - 3 maj 2024. Ogiltig
2024:1012/18247 2024-04-24 Stockholm. Danvikskanalen. Arbeten avslutade. Gällande
2024:1012/18261 2024-04-24 Göteborg. Göta älv. Hisingsbron. Avlysning av farleden. Gällande
2024:1012/18325 2024-04-24 Göteborg. Göta älv. Marieholmsbroarna. Avlysning. Ogiltig
2024:1012/18361 2024-04-24 Fiskebäckskil. Utmärkning. Gällande
2024:1012/18372 2024-04-24 Stockholm. Årstaviken. Årstabroarna. Arbeten. Gällande
2024:1012/18385 2024-04-24 Gävle hamn. Containerterminal. Arbeten. Gällande
2024:1012/18392 2024-04-24 Stockholm. Nacka. Svindersviken. Utmärkning. Gällande
2024:1012/18394 2024-04-24 Vänern. Såtenäs. Utmärkning. Gällande
2024:1012/18403 2024-04-24 Stockholm. Strömmen. Saltsjön. Högt vattenflöde. Ogiltig
2024:1012/18412 2024-04-24 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 7 - 23 maj 2024. Gällande
2024:1012/18413 2024-04-24 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 7 - 8 maj 2024. Ogiltig
2024:1012/18415 2024-04-24 Göta Kanal. Mem - Sjötorp. Ljus och topptecken på flytande utmärkning återställd. Gällande
2024:1012/18422 2024-04-24 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 2 - 13 maj 2024. Ogiltig
2024:1013/18427 2024-04-29 SO om Piteå. SO om Norströmsgrund. Falkens grund. Mätutrustning avlägsnad. Gällande
2024:1013/18340 2024-04-30 Uppsala. Fyrisån. Roddtävling. Avlysning. Gällande
2024:1013/18356 2024-04-30 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 411, 6142, 615, 6211 och 934. Gällande
2024:1013/18425 2024-04-30 Stockholm. Liljeholmsviken. Liljeholmshamnen. Borrningar avslutade. Gällande
2024:1013/18426 2024-04-30 Stockholm. Västerbron. Riddarfjärden. Borrningar. Ogiltig
2024:1013/18428 2024-04-30 Stockholm. Strömmen. Blasieholmen- Skeppsholmen - Kastellholmen. Avlyst vatten. Ogiltig
2024:1014/18352 2024-05-01 Uppsala. Fyrisån. Tullgarnsbron. Gällande