Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-04-23 22:35

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2024:1006/18264 2024-03-13 Stockholm. Skeppsholmen. Fyr indragen. Gällande
2024:1006/18274 2024-03-13 Stockholm. Liljeholmsviken. Liljeholmshamnen. Borrningar. Ogiltig
2024:1006/18289 2024-03-13 O om Utö. Skjutvarning. 25 mars - 10 april 2024. Ogiltig
2024:1006/18291 2024-03-13 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 111, 113, 1131, 1133, 613 och 937. Gällande
2024:1006/18293 2024-03-13 SV om Holmsund. S om Hörnefors. Norrbyskär. Bastuhällan. Undervattenssten. Gällande
2024:1006/18305 2024-03-13 Göteborg. Göta älv. Gullbergskajen. Gasverkskajen. Tillkännagivande om flyttning av fartyg inom hamnområde. Gällande
2024:1006/18310 2024-03-13 Norrköpings hamn. Gästgivarehagen. Arbeten. Gällande
2024:1006/18313 2024-03-13 V om Tjörn. Hjärteröfjord. Skärhamn. Fyren "St Olovs nedre". Sektorer. Gällande
2024:1006/18319 2024-03-13 Mälaren. Note 170. Gällande
2024:1006/18321 2024-03-13 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 25 - 28 mars 2024. Ogiltig
2024:1006/18322 2024-03-13 SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 19 - 21 mars 2024. Ogiltig
2024:1006/18327 2024-03-13 O om Huvudskär. Utmärkning åter i position. Gällande
2024:1007/18335 2024-03-14 Gotland, NO om Visby. Lickershamn. Enslinje. Upprepning. Gällande
2024:1007/18332 2024-03-15 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 18 - 24 mars 2024. Ogiltig
2024:1007/18304 2024-03-19 Malmö hamn. Dockan Marina. Ombyggnad av pir. Gällande
2024:1007/18296 2024-03-20 Piteå. Haraholmen. Bondökanalen. Klaffbro. Segelfri höjd. Segelfri bredd. Gällande
2024:1007/18317 2024-03-20 N om Västervik. Norrlandet. Äppleudden. Rör. Gällande
2024:1007/18323 2024-03-20 S om Lysekil. NV om Fiskebäckskil. Utmärkning. Gällande
2024:1007/18333 2024-03-20 O om Stockholm. Höggarnsfjärden. Utmärkning. Gällande
2024:1007/18336 2024-03-20 N om Varberg. Båtafjorden. Ringhals. Djup. Notis dras in. Gällande
2024:1007/18338 2024-03-20 O om Utö. Skjutvarning. 26 mars - 10 april 2024. Ogiltig
2024:1007/18339 2024-03-20 Arvika. Kyrkviken - Glafsfjorden. Arvikasundet. Avlyst farled. Ogiltig
2024:1008/18329 2024-03-26 Göteborg. Älvsborgsfjorden. Västerberget. Utmärkning. Speciallysprickar. Gällande
2024:1008/18065 2024-03-27 Luleå. Farleden till Luleå hamn. Tillfälligt sänkt maximalt djupgående. Gällande
2024:1008/18278 2024-03-27 Stockholm. Stadsgårdshamnen. Landyta. Gällande
2024:1008/18301 2024-03-27 S om Orust. Stigfjorden. Utmärkning. Gällande
2024:1008/18315 2024-03-27 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 414, 414S, 415, 83 och 922. Gällande
2024:1008/18316 2024-03-27 Gävle hamn. Fredriksskans. Ombyggd kaj. Gällande
2024:1008/18342 2024-03-27 Halmstad. Sjömätning. Djup. Gällande
2024:1008/18343 2024-03-27 Ystad. Ystad angöring. Ensfyrar ombygda. Enslinje ändrad. Gällande
2024:1008/18344 2024-03-27 Gotland. Slite. Geofysiska undersökningar avslutade. Gällande
2024:1008/18345 2024-03-27 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 2 - 5 april 2024. Ogiltig
2024:1008/18346 2024-03-27 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 3 - 10 april 2024. Ogiltig
2024:1008/18347 2024-03-27 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 11 - 26 april 2024. Gällande
2024:1008/18349 2024-03-27 Stockholm. Liljeholmsviken. Liljeholmshamnen. Borrningar. Gällande
2024:1008/18350 2024-03-27 Södertälje kanal och sluss. Färre slussningar sommaren 2024. Gällande
2024:1008/18353 2024-03-27 Mön. Fyr avvecklad. Gällande
2024:1008/18358 2024-03-27 SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 10 - 11 april 2024. Ogiltig
2024:1008/18359 2024-03-27 Öregrund. Öregrundsgrepen. Avrådan för maskinsvaga fartyg att passera upphör. Gällande
2024:1008/18360 2024-03-27 O om Stockholm. Möja. Möja Västerfjärd. Förbud mot brytande av isränna upphör. Gällande
2024:1008/18362 2024-03-27 Kalmarsund. Ölandsbron. Högbron. Tillfälligt minskad segelfri höjd. Ogiltig
2024:1008/18363 2024-03-27 TSS Gälleudde och TSS Hindens rev åter gällande. Gällande
2024:1009/18307 2024-03-28 S om Ronneby. Kålviken. Gö hamn. Hinder avlägsnat. Gällande
2024:1009/18365 2024-04-02 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Avlysning upphörd. Gällande
2024:1009/17831 2024-04-03 SO om Öregrund. Vässarön. Ormön. Enholmen. Sjökabel. Gällande
2024:1009/18262 2024-04-03 Härnön. Storholmen. Fyr indragen. Gällande
2024:1009/18287 2024-04-03 Stockholms skärgård. N om Husarö. Lång-Fambaken. Sjökabel, el. Gällande
2024:1009/18288 2024-04-03 S om Umeå. V om Obbolaön. Naturreservat. Fartbegränsning. Gällande
2024:1009/18320 2024-04-03 NO om Gävle. O om Holmudden. Fyr H4. Karaktär. Gällande
2024:1009/18330 2024-04-03 Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Skjutvarning. 16 april 2024. Gällande