Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-03-17 22:37

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2023:954/17508 2023-03-14 Oxelösund. Järnverkskajen. Djup vid kaj. Gällande
2023:954/16885 2023-03-15 NO om Norrtälje. Väddö. Väddö kanal. Trästa. Fartbegränsning. Gällande
2023:954/17476 2023-03-15 Norrköping. Pampushamnen. Utmärkning. Gällande
2023:954/17480 2023-03-15 Göteborgs södra skärgård. Donsö. Prick ändras till lysprick. Gällande
2023:954/17486 2023-03-15 Trollhättan. Järnvägsbron. Farledsavstängning. Gällande
2023:954/17503 2023-03-15 Sundsvall. Klingerfjärden. Sälstenarna. Fyrsektor felaktig. Gällande
2023:954/17504 2023-03-15 Vänern. Karlstad. Jäverön. Sjökabel. Gällande
2023:954/17509 2023-03-15 Bornholm. Rönne hamn. Landområde. Förbudsområden. Sektorfyr. Fyr. Utmärkning. Gällande
2023:954/17514 2023-03-15 O om Huvudskär. Utmärkning åter i position. Gällande
2023:954/17520 2023-03-15 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 21 mars 2023. Gällande