Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-07-18 22:37

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2023:947/17342 2023-01-25 Mälaren. Västeråsfjärden. Kärrbofjärden. Granfjärden. Ändring av flytande utmärkning. Gällande
2023:947/17351 2023-01-25 Göteborgs skärgård. Hönö. Hönöleden. Dykdalb. Arbeten. Ogiltig
2023:947/17365 2023-01-25 O om Örnsköldsvik. Idbyfjärden. Oren botten. Gällande
2023:947/17370 2023-01-25 Syd-Koster. Ekenäs. Utmärkning. Gällande
2023:947/17371 2023-01-25 N om Helsingborg. Pålsjö. Specialprick indragen. Gällande
2023:947/17382 2023-01-25 Bornholmsgattet. Bornholm. Hasle - Borrby. Arbete på fiberkabel. Ogiltig
2023:947/17383 2023-01-25 O om Utö. Skjutvarning. 14 - 16 februari 2023. Ogiltig
2023:947/17384 2023-01-25 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 1 - 28 februari 2023. Ogiltig
2023:947/17385 2023-01-25 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 7 - 9 februari 2023. Ogiltig
2023:947/17387 2023-01-25 Göteborgs hamn. Hisingsbron. Djup. Gällande
2023:947/17402 2023-01-25 Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Stora Rävholmen. Skjutvarning 28 februari - 2 mars 2023. Ogiltig
2023:948/17373 2023-01-27 N om Malmö. Lommabukten. Speciallysboj indragen. Gällande
2023:948/17278 2023-01-30 SV om Fjällbacka. SO om Dyngön. Musselodling. Specialprickar. Gällande
2023:948/17281 2023-01-30 Mälaren. Västeråsfjärden. Fyr Hovaren. Karaktär. Gällande
2023:948/17347 2023-01-30 Plattform med namn. Gällande
2023:948/17369 2023-01-30 Vänern. Arvika. Kyrkviken. Utmärkning. Gällande
2023:948/17377 2023-01-30 Göta kanal. Söderköping. Utmärkning indragen. Gällande
2023:948/17399 2023-01-30 V om Göteborg. Hisingen. Torslanda. Flygfyr släckt. Gällande
2023:948/17406 2023-01-30 SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 14 - 16 februari 2023. Ogiltig
2023:948/17410 2023-01-30 S om Södertälje. Brandalsund. Farstanäs. Rörutläggning. Ogiltig
2023:948/17411 2023-01-30 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 14 februari 2023. Ogiltig
2023:948/17375 2023-02-01 SO om Karlskrona. Inlängan. Fasta sjömärken indragna. Gällande
2023:948/17376 2023-02-01 Kalmarsund. Skäggenäs. Revsudden. Fasta sjömärken indragna. Gällande
2023:948/17409 2023-02-01 NO om Figeholm. Simpevarp. Vrak. Gällande
2023:948/17413 2023-02-01 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 30 januari - 12 februari 2023. Utökat riskområde. Ogiltig
2023:949/17420 2023-02-03 Västerås. Mälarparkshamnen. Muddring. Ogiltig
2023:949/17202 2023-02-07 N om Falkenberg. Glommen. Algodling. Utmärkning. Gällande
2023:949/17329 2023-02-08 Hanöbukten. Hanö sund. Nogersund. Rörledning. Gällande
2023:949/17378 2023-02-08 Mälaren. Strängnäsfjärden. Bresshammar. Utmärkning indragen. Gällande
2023:949/17379 2023-02-08 N om Sundsvall. Vistavarv. Papperskajen. Fast utmärkning indragen. Gällande
2023:949/17380 2023-02-08 SO om Nordmaling. V om Bonden. Svarthällan. Fast utmärkning indragen. Gällande
2023:949/17381 2023-02-08 Råneå. Rånefjärden. Fast utmärkning indragen. Gällande
2023:949/17394 2023-02-08 V om Dalarö. Sandemar naturreservat. Fågelskyddsområde. Ändrad tidsperiod. Gällande
2023:949/17398 2023-02-08 Singö. Skarpgrynnan. Svartklubben. Sjökabel. Gällande
2023:949/17414 2023-02-08 Karlskrona. Saltösund. Specialprickar införs. Gällande
2023:949/17418 2023-02-08 Stockholms skärgård. Sandhamn. Nämdöfjärden. Kanholmsfjärden. Fyrar ombyggda. Gällande
2023:949/17419 2023-02-08 Stockholms skärgård. Dalarö. Fyrar ombyggda. Gällande
2023:949/17421 2023-02-08 Stockholm. Djursholm. Germaniaviken. Rörledning. Gällande
2023:949/17422 2023-02-08 TSS och dubbelriktade rutter "In Norra Kvarken" tillfälligt indragna för vintern. Ogiltig
2023:949/17424 2023-02-08 NO om Gävle. SV om fyr Trödjehällan. Gräsrabbarna. Grund. Gällande
2023:950/17350 2023-02-15 Vänern. O om Karlstad. Skattkärr. Gränsjön. Sjökablar. Gällande
2023:950/17372 2023-02-15 O om Söderhamn. Svartsundet. Korrigering av lateralprick. Gällande
2023:950/17403 2023-02-15 Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbroarna. Arbeten. Ogiltig
2023:950/17407 2023-02-15 SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 28 februari - 2 mars 2023. Ogiltig
2023:950/17408 2023-02-15 Mälaren. Hjulstafjärden. Fyr Koholmsudden. Sektorer. Gällande
2023:950/17425 2023-02-15 Göteborg. Hisingsbron. Specialprickar dras in. Gällande
2023:950/17426 2023-02-15 S om Ronneby. Danziger gatt. Gökalv. Enslinje indragen. Gällande
2023:950/17436 2023-02-15 O om Utö. Skjutvarning. 20 - 23 februari 2023. Ogiltig
2023:950/17438 2023-02-15 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 20 - 24 februari 2023. Ogiltig
2023:950/17439 2023-02-15 Norrköping. Tallbackskajen. Arbeten. Ogiltig