Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-09-21 22:33

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2023:980/17946 2023-09-13 Mälaren. Stockholm. Gröndalsbron. Arbeten. Gällande
2023:980/17947 2023-09-13 NO om Gotska sandön. Vrak. Arbeten avslutade. Gällande
2023:981/17958 2023-09-19 S om Trelleborg. Kriegers Flak. Bottenundersökningar. Gällande
2023:981/17693 2023-09-20 Västervik. Slottsholmen marina. Ombyggnation. Gällande
2023:981/17731 2023-09-20 Dalarö. Jutholmen. Förbudsområden. Gällande
2023:981/17785 2023-09-20 Mälaren. O om Kvicksund. SO om Skutterön. Gäddskär. Undervattenssten. Gällande
2023:981/17845 2023-09-20 Norrköping. Inre hamnen. Ny bro och förändrad strandlinje. Gällande
2023:981/17850 2023-09-20 Stockholm. Halvkakssundet. Hasseludden. Bojar. Gällande
2023:981/17885 2023-09-20 S om Västervik. N om Ö Eknö. Ortnamn. Gällande
2023:981/17889 2023-09-20 Mälaren. SV om Uppsala. Oxen. Friberg - Lugnet. Sjökabel. Gällande
2023:981/17927 2023-09-20 Mälaren. Adelsön. Tofta holmar. Sjökabel, el. Gällande
2023:981/17928 2023-09-20 Gotland. NO om Slite. Kyllej. Utmärkning indragen. Gällande
2023:981/17950 2023-09-20 Östhammar. Östhammarsfjärden. Avlysning av farled. Motorbåtstävling. Gällande
2023:981/17956 2023-09-20 N om Strömstad. Gullmarn. Finnsbo. Arbete. Gällande
2023:981/17957 2023-09-20 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 20 - 28 september 2023. Gällande