Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-12-05 22:30

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2022:912/16794 2022-05-24 Göteborg. Göta Älv. Hisingsbron. Tillfällig avlysning av farleden. Ogiltig
2022:912/16714 2022-05-25 O om Singö. Angöringen till Hargshamn. Fyrar Storläget och Skogsskär. Gällande
2022:912/16735 2022-05-25 Stockholm. Kärsön. Nockebybron. Broöppning temporärt ej möjlig. Ogiltig
2022:912/16740 2022-05-25 Stockholm. Kärsön. Nockebybron. Avlyst vattenområde. Ogiltig
2022:912/16741 2022-05-25 Stockholm. Grisslingen. Motorbåtstävling. Avlysning 4 juni 2022. Ogiltig
2022:912/16782 2022-05-25 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 8 - 16 juni, 2022. Ogiltig
2022:912/16785 2022-05-25 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 7 juni 2022. Ogiltig
2022:912/16787 2022-05-25 Karlshamn. NO om Boön. Lassebådan. Utmärkning. Gällande
2022:912/16790 2022-05-25 Karlshamn. O om Kastellet. Avmagnetiseringsstation. Utmärkning. Gällande
2022:912/16791 2022-05-25 Sjöfartsverket informerar. Kontroll av utmärkning. Gällande
2022:912/16792 2022-05-25 Stockholm. Skeppsholmen. Kastellholmen. Dykarbeten. Ogiltig
2022:912/16795 2022-05-25 Stockholm. Värtahamnen. Norra hamnen. Energipiren. Arbeten. Ogiltig
2022:912/16799 2022-05-25 Vättern. Motala. Innersta delen mot Motala ström. Uppgrundning. Utmärkning. Bryggor. Ogiltig
2022:912/16803 2022-05-25 Sundsvall. Härnösand. Ångermanälven. Ombyggnad av fyrar. Ogiltig
2022:912/16804 2022-05-25 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 31 maj - 4 juni, 2022. Ogiltig
2022:912/16811 2022-05-25 Göteborg. O om St Måvholmen. Undervattensstenar. Gällande
2022:912/16812 2022-05-25 SV om Karlskrona. Hasslö. Hasslöbron öppnas ej nattetid. Ogiltig
2022:913/16802 2022-05-27 Göteborgs södra skärgård. Donsö. Vrångö. Ändring av utmärkning. Gällande
2022:913/16813 2022-05-27 Göteborg. S om Vinga. Trubaduren. Gamla minor upptäckta på botten. Ogiltig
2022:913/16367 2022-05-30 Båtsportkort Stockholm Norra 2022. Rättelser för perioden februari 2022 - april 2022. Gällande
2022:913/16725 2022-05-30 Oxelösund. Ensfyr. Gällande
2022:913/16777 2022-05-30 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 10, 413, 415, 4151, 4211, 6162, 742 och 9313. Gällande
2022:913/16817 2022-05-30 Stockholm. Kärsön. Nockebybron. Avlyst vattenområde. Ogiltig
2022:913/16767 2022-06-01 Södertälje. Södertälje kanal. Södra kanalbroarna. Ingen broöppning kvälls- och nattetid. Ogiltig
2022:913/16778 2022-06-01 O om Utö. Skjutvarning. 15 - 22 juni 2022. Ogiltig
2022:913/16783 2022-06-01 O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning. 14 - 16 juni, 2022. Ogiltig
2022:913/16797 2022-06-01 Stockholm. Nockeby. Kärsön. Nockebybron. Note 176. Gällande
2022:913/16805 2022-06-01 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 14 - 16 juni, 2022. Ogiltig
2022:913/16821 2022-06-01 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 8 juni 2022. Ogiltig
2022:914/16822 2022-06-02 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Tappströmsbron. Reducerad segelfri bredd juni/juli 2022. Ogiltig
2022:914/16565 2022-06-08 Stockholms skärgård. S om Sandhamn. Gråskärsfjärden. Lilla Hästskär. Sjömärke återställt. Gällande
2022:914/16619 2022-06-08 Strömstad. Holmen grå. Ny fyr. Gällande
2022:914/16710 2022-06-08 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Farled avlyst. Ogiltig
2022:914/16732 2022-06-08 Värmdö. Strömma. Rör. Gällande
2022:914/16750 2022-06-08 Söderköping. Slätbaken. Storån. Fyr släckt. Gällande
2022:914/16768 2022-06-08 Sundsvall. Alnön. Storkalven. Flytt av utmärkning. Gällande
2022:914/16771 2022-06-08 O om Östhammar. SO om Gräsö. Bjurskäret. Sjökabel, el. Gällande
2022:914/16784 2022-06-08 Stockholms skärgård. Mysingen. St Mysingsholm. Fast sjömärke. Gällande
2022:914/16818 2022-06-08 Göteborgs södra skärgård. V om Vrångö. Måvholmsgapet. Förändring av farledssträckning. Gällande
2022:914/16827 2022-06-08 Luleå. S om Junkön. Utmärkning. Gällande
2022:914/16833 2022-06-08 Höganäs. Muddring. Ogiltig
2022:914/16835 2022-06-08 Malmö. Nyhamnen. Avlyst område. Ogiltig
2022:915/16809 2022-06-13 Farleden till Strömstad. Kristhällan. Ensfyrar. Gällande
2022:915/16729 2022-06-15 NV om Väderöbod. Utmärkning. Gällande
2022:915/16801 2022-06-15 Stockholms skärgård. S om Nämdö. Norsholmen. Fyr. Gällande
2022:915/16825 2022-06-15 Nynäshamn. V om Bedarön. Utmärkning. Gällande
2022:915/16826 2022-06-15 O om Ystad. Kabusa skjutfält. Varningsfyr. Gällande
2022:915/16829 2022-06-15 Västerås. Norra Björnö. Björnbron. Avlysning av vattenområde. Gällande
2022:915/16842 2022-06-15 Stockholms skärgård. Erstaviken Ägnösund. Fyr. Gällande
2022:915/16845 2022-06-15 Dalslands kanal. Lågt vattenstånd i sjöarna Stora Le och Foxen. Ogiltig