Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-12-05 22:30

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2022:900/16591 2022-03-02 Stockholm. Norra Hammarbyhamnen. Vrak. Ogiltig
2022:901/16590 2022-03-04 Stockholm. Södermalm. Liljeholmsbron. Farled partiellt avlyst 14 mars - 30 juni 2022. Ogiltig
2022:901/16536 2022-03-07 Vänern. N om Kållandsö. Björkholmen. Förbudsområde för motordrivna fartyg. Gällande
2022:901/15590 2022-03-09 SO om Västervik. Idöfjärden. Norra Blekskären. Utmärkning. Gällande
2022:901/16548 2022-03-09 Stockholms skärgård. Nämdöfjärden. Kalvholmarna. Toatömningsstation. Gällande
2022:901/16572 2022-03-09 Gävle. Holmudden. Yttre fjärden. Ändrade djup. Gällande
2022:901/16577 2022-03-09 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 132, 536, 611, 6163 och 7421. Gällande
2022:901/16580 2022-03-09 Stockholm. Skeppsholmen. Kastellholmen. Dykdalber. Gällande
2022:901/16584 2022-03-09 Örnsköldsvik. Sjömätning. Djup. Gällande
2022:901/16597 2022-03-09 SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 16 - 17 mars 2022. Ogiltig
2022:901/16601 2022-03-09 Stockholm. Hjorthagen. Norra Djurgårdsstaden. Gasverkshamnen. Läns. Arbeten. Ogiltig
2022:901/16604 2022-03-09 Göteborg. Göta Älv. Hisingsbron. Tillfällig avlysning av farled 955. Ogiltig
2022:901/16605 2022-03-09 Nordre Älv. Linfärjeled vid Kornhall. Farled åter öppen. Ogiltig
2022:901/16607 2022-03-09 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 15 mars 2022. Ogiltig
2022:901/16612 2022-03-09 Vänern. Dalbosjön. Lysprick Toppgrund åter tänd. Gällande
2022:901/16613 2022-03-09 Vänern. N om Kållandsö. Ekens skärgård. Lysprick Trelleleden åter tänd. Gällande
2022:901/16615 2022-03-09 Göteborg. V om Rörö. SV om Marstrand. Stora Pölsan. Sprängvarningar 15 - 17 mars. Ogiltig
16623 2022-03-10 Göteborg. Göta Älv. Hisingsbron. Tillfällig avlysning av farleden. Ogiltig
2022:902/16598 2022-03-14 Stockholm. Norra Hammarbyhamnen. Vrak bärgat. Gällande
2022:902/16624 2022-03-15 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 15 - 27 mars 2022. Ogiltig
2022:902/16625 2022-03-15 Farleden till Strömstad. Sektorfyr Kristhällan. Sektorer. Gällande
2022:902/16600 2022-03-16 O om Utö. Skjutvarning. 29 - 31 mars 2022. Ogiltig
2022:902/16610 2022-03-16 OSO Hargshamn. Ormösundet. Utmärkning. Ljuskaraktär. Gällande
2022:902/16616 2022-03-16 Göteborg. Skandiahamnen. Kaj 640. Arbeten. Ogiltig
2022:902/16620 2022-03-16 Vättern. N om Hästholmen. Hinder. Gällande
2022:902/16635 2022-03-16 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 1 - 24 april 2022. Ogiltig
2022:903/16436 2022-03-23 Norrköping. Motala Ström. Inre hamnen. Område avlyst. Ogiltig
2022:903/16592 2022-03-23 S om Ystad. Gasledning mellan Danmark och Polen. Gällande
2022:903/16603 2022-03-23 Mälaren. Stockholm. Riddarfjärden. Rörledning. Gällande
2022:903/16608 2022-03-23 Falsterbokanalen. Falsterbokanalen avstängd dagtid 4 april - 8 april. Ogiltig
2022:903/16614 2022-03-23 Norrköping. Motala ström. Inre hamnen. Utmärkning. Gällande
2022:903/16621 2022-03-23 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 131, 133, 1331, 134 och 135. Gällande
2022:903/16633 2022-03-23 SV om 'TSS South Åland Sea'. V om fyren Svenska Björn. Utmärkning. Gällande
2022:903/16634 2022-03-23 Kriegers Flak. Vindkraftparker. Gällande
2022:903/16636 2022-03-23 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 4 - 27 april, 2022. Ogiltig
2022:903/16640 2022-03-23 Göta älv. Agnesberg. Djup. Gällande
2022:903/16641 2022-03-23 N om Grisslehamn. Fogdö. Fygdströmmen. Segelfri höjd. Gällande
2022:903/16644 2022-03-23 Göteborg. V om Rörö. SV om Marstrand. Stora Pölsan. Sprängvarningar 29 - 31 mars. Ogiltig
2022:903/16645 2022-03-23 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 5 - 12 april 2022. Ogiltig
2022:904/16306 2022-03-30 Stockholm. Årstaviken. Vågbrytare. Gällande
2022:904/16587 2022-03-30 Östhammar. Flytt av utmärkning. Gällande
2022:904/16609 2022-03-30 Nynäshamn. Norviks hamn. Kajer. Gällande
2022:904/16626 2022-03-30 Karlskrona. Tromtö. Tromtöfjärden. Fartbegränsning. Gällande
2022:904/16632 2022-03-30 Stockholm. Saltsjö Kvarn. Danvikskanalen. Dykningsarbete. Ogiltig
2022:904/16658 2022-03-30 Nynäshamn. Förtöjningsboj åter på plats. Gällande
2022:904/16659 2022-03-30 Grönsöfjärden - Västerås - Köping. Fartbegränsning vintertid upphör. Gällande
2022:904/16664 2022-03-30 Södertälje kanal och sluss. Farled tillfälligt avlyst mars 2022 - december 2023. Gällande
2022:904/16666 2022-03-30 Göta älv. Älvängen. Skredsäkring. Arbeten. Ogiltig
2022:905/16638 2022-04-04 Göteborg. Götaälvbron riven. Gällande
2022:905/16668 2022-04-05 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 20 - 24 april, 2022. Ogiltig