Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-12-05 22:30

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2022:896/16497 2022-02-02 O om Kråkemåla. Marsö. Lilla Förholmen. Kraftkabel. Gällande
2022:896/16506 2022-02-02 Stockholm. Hjorthagen. Norra Djurgårdsstaden. Gasverkshamnen. Läns. Arbeten. Ogiltig
2022:896/16516 2022-02-02 N om Oskarshamn. Figeholm. Sörån. Rörledning. Gällande
2022:896/16522 2022-02-02 N om Rügen. TSS North off Rügen. Förbudsområde. Gällande
2022:896/16525 2022-02-02 Stockholm. Baggensfjärden. Kilsviken. Graninge. Rörledningar. Gällande
2022:896/16532 2022-02-02 Skellefteå. Skelleftehamn. Ändrade djup. Gällande
2022:896/16540 2022-02-02 Göteborg. Göta Älv. Hisingsbron. Tillfällig avlysning av farled 955. Ogiltig
2022:896/16541 2022-02-02 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 8 - 10 februari 2022. Ogiltig
2022:896/16542 2022-02-02 Göteborg. Hisingsbron. Muddring. Ogiltig
2022:897/16543 2022-02-04 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 7 - 22 feb, 2022. Ogiltig
2022:897/16552 2022-02-07 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 14 - 17 februari 2022. Ogiltig
2022:897/16385 2022-02-09 Härnösand. Nattviken. Mellanholmen. Grund. Gällande
2022:897/16492 2022-02-09 Umeå hamn. Holmsund. Hillskär. Strandlinje. Gällande
2022:897/16511 2022-02-09 Stockholms skärgård. S om Svartnö. SV om Furusund. Aspö. Undervattenssten. Gällande
2022:897/16533 2022-02-09 Stockholm. Skeppsholmen. Kastellholmen. Dykdalber. Ljus. Gällande
2022:897/16544 2022-02-09 Bålsta. Kalmarviken. Utmärkning. Gällande
2022:897/16551 2022-02-09 V om Gräsö. Öregrundsgrepen. Fyren Engelska grundet åter i drift. Gällande
2022:897/16553 2022-02-09 Kalmar. Barlastholmen. Ölandshamnen. Arbeten. Ogiltig
2022:897/16556 2022-02-09 O om Hudiksvall. Eystrasaltbanken. Mätutrustning bortplockad. Gällande
2022:898/16562 2022-02-15 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 21 - 22 februari 2022. Ogiltig
2022:898/16539 2022-02-16 Farleden till Strömstad. Utmärkning. Gällande
2022:898/16558 2022-02-16 SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 21 februari - 3 mars 2022. Ogiltig
2022:898/16560 2022-02-16 Farleden till Strömstad. Utmärkning tillfälligt indragen. Gällande
2022:898/16561 2022-02-16 Farleden till Strömstad. Kristhällan. Ensfyrar. Ogiltig
2022:898/16566 2022-02-16 Uppsala. Fyrisån. Ny bro etableras. Avlyst område. Ogiltig
2022:898/16568 2022-02-16 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 21 - 27 februari 2022. Ogiltig
2022:898/16569 2022-02-16 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 7 - 31 mars, 2022. Ogiltig
2022:898/16570 2022-02-16 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 1 - 30 mars 2022. Ogiltig
2022:898/16571 2022-02-16 N om Nynäshamn. Muskö. Guldboda. Ändrade djup. Gällande
2022:898/16573 2022-02-16 NO om Laesö. Böchers banke. Route T. Undervattensarbeten. Ogiltig
2022:898/16576 2022-02-16 Strömstad. Holmen grå. Bulthålan. Dyngan. Muddringsarbeten avslutade. Gällande
2022:899/16537 2022-02-21 Lysekil. St Kornö. Fartbegränsning. Gällande
2022:899/16578 2022-02-21 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 1 - 3 mars 2022. Ogiltig
2022:899/16291 2022-02-23 N om Tjörn. Stigfjorden. Gulskär. Fiskodling. Gällande
2022:899/16502 2022-02-23 Nord-Koster. Syd-Koster. Sjökabel, el. Gällande
2022:899/16554 2022-02-23 S om Örnsköldsvik. Köpmanholmen. Kläppa. Utmärkning. Gällande
2022:899/16583 2022-02-23 Uppsala. Fyrisån. Farleden öppen. Gällande
2022:899/16585 2022-02-23 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 3 - 4 mars 2022. Ogiltig
2022:899/16586 2022-02-23 Malmö hamn. Södra Bulkhamnen. Kaj 750-751. Djup återställt. Gällande
16588 2022-02-25 Stockholm. Norra Hammarbyhamnen. Vrak. Ogiltig
2022:900/16028 2022-02-25 Vättern. Motala. Förbudsområde. Gällande
2022:900/16505 2022-03-02 Skelleftehamn. Rönnskär. Kallholmsfjärden. Inloppet till hamnen. Utmärkning. Gällande
2022:900/16538 2022-03-02 Göteborg. Göta Älv. Fartbegränsning. Gällande
2022:900/16546 2022-03-02 O och NO om Skagen. Utmärkning. Gällande
2022:900/16557 2022-03-02 Karlskrona. S om Mjölnareholmen. Utmärkning. Gällande
2022:900/16563 2022-03-02 O om Utö. Skjutvarning. 12 - 23 mars 2022. Ogiltig
2022:900/16574 2022-03-02 Uppsala. Fyrisån. Bro under uppbyggnad. Gällande
2022:900/16581 2022-03-02 S om Göteborg. Fiskebäck. Ensfyrar. Karaktär. Gällande
2022:900/16582 2022-03-02 S om Göteborg. Fiskebäck. Eskils kanal. Önnered. Fartbegränsning. Gällande
2022:900/16589 2022-03-02 Singö. Skarpgrynnan. Svartklubben. Arbeten. Ogiltig