Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-12-05 22:30

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2022:942/17261 2022-12-21 Mälaren. S om Västerås. Fyr Stora Aggarö. Sektorer. Karaktär. Gällande
2022:942/17262 2022-12-21 Husum. Tritongrundet. Utmärkning. Gällande
2022:942/17263 2022-12-21 N om Härnösand. Sannasundet. Utmärkning. Gällande
2022:942/17277 2022-12-21 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 6141 och 6181. Gällande
2022:942/17283 2022-12-21 NV om Stockholm. Järfälla. Stäket. Bygge av bro. Tillfälligt begränsad bredd. Ogiltig
2022:942/17293 2022-12-21 Mälaren. SV om Köping. Fyr Östra torpet. Sektor. Gällande
2022:942/17304 2022-12-21 Stockholm. Lidingö. Ny bro. Gällande
2022:942/17310 2022-12-21 Oskarshamn. Maximalt djupgående. Gällande
2022:942/17313 2022-12-21 Härnön. Solumnshamn. Bränning. Gällande
2022:942/17316 2022-12-21 Sölvesborg. Reducerat max djupgående. Ogiltig
2022:942/17320 2022-12-21 Stockholm. Saltsjön. Djurgården. Biskopsudde. Manillaskolan. Utmärkning indrages. Gällande
2022:942/17321 2022-12-21 Stockholms skärgård. Kabelupptagning. Arbeten avslutade. Gällande
2022:943/17269 2022-12-23 Angöringen till Hargshamn. Utmärkning. Gällande
2022:943/17325 2022-12-23 Fjällbacka. Avlyst vattenområde. Ogiltig
2022:943/17327 2022-12-23 Hargshamn. Arbeten. Utmärkning. Ogiltig
2022:943/17319 2022-12-27 Gotland. Slite. Oceanografiska mätsystem utsatta. Ogiltig
2022:943/17229 2022-12-28 Mälaren. Gisselfjärden. Fyr Gisselholmen. Sektorer. Karaktär. Gällande
2022:943/17230 2022-12-28 Mälaren. Norrfjärden. Fyr Hästskär. Sektorer. Karaktär. Gällande
2022:943/17273 2022-12-28 Mälaren. Västeråsfjärden. Fyr Västra Holmen. Sektorer. Karaktär. Gällande
2022:943/17309 2022-12-28 Öland och Gotland. Nedläggning av kabel. Ogiltig
2022:943/17315 2022-12-28 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 11 - 12 januari 2023. Ogiltig
2022:943/17317 2022-12-28 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 17 - 29 januari 2023. Ogiltig
2022:943/17322 2022-12-28 Trollhättan. Bygge av ny bro. Stridsbergsbron. Farled avlyst. Ingen passage genom Stallbackakanalen. Ogiltig
2022:943/17332 2022-12-28 Orust. Tjörn. Stigfjorden. Flytande hinder. Notis utgår. Gällande
2022:943/17333 2022-12-28 Kalix. Karlsborg. Halsöfjärden. Utmärkning saknas eller är ur position. Ogiltig
2023:944/17337 2022-12-30 Orust. Tjörn. Stigfjorden. Flytande hinder. Fara för sjöfarande. Ogiltig
2023:944/17338 2022-12-30 Höganäs. Muddring. Ogiltig
2023:944/17340 2022-12-30 Göteborg. Älvsborgshamnen. Arbeten. Sprängningar. Ogiltig