Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-09-29 22:34

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2022:931/17092 2022-10-05 Stockholm. Hammarbyleden. Hammarbyslussen. Farled tillfälligt avstängd. Ogiltig
2022:931/17123 2022-10-05 Ängskärs skärgård. Sjömätning. Djup. Gällande
2022:931/17130 2022-10-05 Västerås. Västra hamnen. Tvärkajen. Kajplats 53 - 54. Reparationsarbete. Ogiltig
2022:931/17144 2022-10-05 O om Bornholm. Skador på rörledningar. Nordstream. Ogiltig
2022:932/17145 2022-10-06 O om Bornholm. Nord Stream. Restriktion hävd. Gällande
2022:932/17146 2022-10-07 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 10 - 27 oktober 2022. Ogiltig
2022:932/17021 2022-10-12 O om Öja. Fyren Tiljanders knalt. Gällande
2022:932/17031 2022-10-12 Södertälje kanal. Södra kanalbroarna. Dykdalber. Gällande
2022:932/17048 2022-10-12 SV om Karlskrona. Utlängan. Långören. Torhamn. Sjökabel. Gällande
2022:932/17050 2022-10-12 Arkö. Tjuvkullen. Undervattenssten. Gällande
2022:932/17064 2022-10-12 Lövånger. Enslinje Kallviken. Farledsstreck. Gällande
2022:932/17102 2022-10-12 Vänern. O om Åmål. Önaholm. Svartviksholmarna. Utmärkning. Gällande
2022:932/17136 2022-10-12 O om Utö. Skjutvarning. 24 - 27 oktober 2022. Ogiltig
2022:932/17147 2022-10-12 Ändringar av VHF-kanaler i det svenska kustradionätet. Gällande
2022:932/17149 2022-10-12 Oxelösund. Järnverkskajen. Arbeten. Ogiltig
2022:932/17153 2022-10-12 S om Ystad. TSS in Bornholmsgat. Bottenundersökningar. Ogiltig
2022:932/17156 2022-10-12 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 24 - 30 oktober, 2022. Ogiltig
2022:932/17161 2022-10-12 SO om Grenå. Havknude Flak. Vrak. Gällande
2022:932/17162 2022-10-12 NE om Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten. Ogiltig
2022:933/17095 2022-10-14 Ystad hamn. Muddring. Ogiltig
2022:933/17167 2022-10-17 N om Lysekil. Skalhamn. Förbudsområde. Ogiltig
2022:933/17164 2022-10-18 Mälaren. Ombyggnad av fyrar och övrig utmärkning. Ogiltig
2022:933/17046 2022-10-19 Gävlebukten. S om fyren Björn. Ö om Österholmarna. Undervattenssten. Gällande
2022:933/17051 2022-10-19 Stockholms skärgård. SO om Kanholmsfjärden. Skarprunmarn. Sjökabel. Gällande
2022:933/17086 2022-10-19 Oxelösund. Furö. Beten. Rörledning. Gällande
2022:933/17094 2022-10-19 Stockholms skärgård. NO om Husarö. Vitasten. Djup. Gällande
2022:933/17111 2022-10-19 Norrtälje hamn. Bro. Gällande
2022:933/17117 2022-10-19 Arkösund. Lindöfjärden. Snedskär. Brygga. Gällande
2022:933/17133 2022-10-19 Landskrona. Gråen. Fast utmärkning dras in. Gällande
2022:933/17137 2022-10-19 O om Utö. Skjutvarning. 5 - 8 november 2022. Ogiltig
2022:933/17138 2022-10-19 O om Sävar. SO om Norrfjärden. Utmärkning. Gällande
2022:933/17142 2022-10-19 N om Södertälje. Brantens fyr blir sektorfyr. Gällande
2022:933/17150 2022-10-19 O om Nynäshamn. Utö. Rävstavik. Arbeten. Ogiltig
2022:933/17168 2022-10-19 Stockholm. Djurgårdsbrunnsviken. Djurgårdsbrunnskanalen. Roddtävling. Avlysning. Ogiltig
2022:933/17169 2022-10-19 Stockholm. Bällstaviken. Utmärkning. Gällande
2022:933/17171 2022-10-19 Stockholm. Värtahamnen. Arbeten. Bottenundersökningar. Ogiltig
2022:933/17172 2022-10-19 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 25 - 28 oktober 2022. Ogiltig
2022:934/17177 2022-10-24 NE om Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten. Gällande
2022:934/17176 2022-10-25 N om Arnö. Fyren Flatgarn. Ändrade sektorer och ljuskaraktär. Gällande
2022:934/17096 2022-10-26 S om Umeå. Örefjärden. Fjärdgrundet. Undervattenssten. Gällande
2022:934/17098 2022-10-26 Haparanda. Seskarö. Bränning borttagen. Gällande
2022:934/17109 2022-10-26 Stockholm. Liljeholmen. Ponton. Gällande
2022:934/17118 2022-10-26 TSS in Norra Kvarken. Djup. Gällande
2022:934/17121 2022-10-26 SO om Västerås. NV om Granfjärden. Mårtenshamn. Ensfyr. Karaktär. Gällande
2022:934/17122 2022-10-26 SE om Köping. Billingen. Ensfyr. Karaktär. Gällande
2022:934/17152 2022-10-26 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 41, 422, 5342, 743, 83, 921 och 933. Gällande
2022:934/17182 2022-10-26 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 8 - 13 november, 2022. Ogiltig
2022:934/17183 2022-10-26 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 1 - 2 november 2022. Ogiltig
2022:934/17184 2022-10-26 Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Bron öppnas ej. Farled avlyst. Ogiltig
2022:934/17185 2022-10-26 Stockholm. Årstadalshamnen. Marievikskajen. Arbete. Gällande