Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-09-26 22:26

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2022:928/17082 2022-09-14 Vänersborg. Gropbron. Farledsavlysning. Arbeten. Ogiltig
2022:929/17088 2022-09-16 O om Väddö. Skarpskjutning. 20 - 22 sept 2022. Ogiltig
2022:929/17003 2022-09-19 Bornholmsgattet. Bornholm. Hasle - Borrby. Kabelläggningsarbeten. Ogiltig
2022:929/17087 2022-09-19 S om Västerås. Mätutrustning utplacerad. Bojar. Ogiltig
2022:929/16639 2022-09-21 Stallarholmen. Stallarholmsbron. Renovering av bro. Avlyst område. Ogiltig
2022:929/16991 2022-09-21 Göteborg. Hisingsbron. Ny note 135. Gällande
2022:929/17005 2022-09-21 SO om Nyköping. Örstigsnäs. Strandstuviken. Aspafjärden. Restriktioner. Gällande
2022:929/17016 2022-09-21 Vänern. SV om Kristinehamn. V om Hjälmarsfjärden. Svartskär. Bratthösen. Undervattensstenar. Gällande
2022:929/17018 2022-09-21 Kungsbackafjorden. Steglaudde. Undervattensstenar. Gällande
2022:929/17019 2022-09-21 SO om Skelleftehamn. SO om Rönnskär. Utmärkning. Gällande
2022:929/17023 2022-09-21 S om Västervik. SV om Nävelsö. Måsö. Undervattensstenar. Gällande
2022:929/17037 2022-09-21 SV om Hätteberget. Vrak. Gällande
2022:929/17039 2022-09-21 Arkösund. Lindöfjärden. Rör. Gällande
2022:929/17057 2022-09-21 Sundsvall. Tunadal. Utmärkning. Ogiltig
2022:929/17059 2022-09-21 Kungshatt - Fågelön. Kabelarbete. Ogiltig
2022:929/17063 2022-09-21 Lidköping. Småbåtshamnen. Hamninlopp stängt. Ogiltig
2022:929/17069 2022-09-21 Ändringar av VHF-kanaler i det svenska kustradionätet. Gällande
2022:929/17078 2022-09-21 Vänern. SV om Kristinehamn. V om Vålön. Undervattensstenar. Gällande
2022:929/17083 2022-09-21 Höganäs. Muddring. Ogiltig
2022:929/17089 2022-09-21 N om Södertälje. Brantens fyr blir sektorfyr. Ogiltig
2022:929/17091 2022-09-21 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 26 - 28 september 2022. Ogiltig
2022:929/17097 2022-09-21 Södertälje. Hallsfjärden. Fläsklösa. Smörasken. Undervattenssten. Gällande
2022:929/17099 2022-09-21 O om Utö. Skjutvarning. 4 - 11 oktober 2022. Ogiltig
2022:929/17100 2022-09-21 Göta kanal. Utmärkning. Gällande
2022:929/17103 2022-09-21 SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 4 och 11 oktober 2022. Ogiltig
2022:930/17105 2022-09-26 Skanör. Falsterbo. Skanörs hamn. Ogiltig
2022:930/16816 2022-09-28 O om Karlshamn. Dragsö. Fartbegränsning naturreservat. Gällande
2022:930/16925 2022-09-28 Vättern. Hästholmen. Ankringsförbud. Gällande
2022:930/17053 2022-09-28 Söderhamn. Sandarne. O om Gransten. Undervattenssten. Gällande
2022:930/17065 2022-09-28 Sundsvall. Tjuvholmen. Fyr åter i drift. Gällande
2022:930/17068 2022-09-28 Nytryck av sjökort. Ny edition av kort 114, 414S, 5, 536, 6212, 8141, 839 och 937. Gällande
2022:930/17080 2022-09-28 SE om Skellefteå. N om fyr Bjuröklubb. Malören - Vånören naturreservat. Fartbegränsning. Gällande
2022:930/17084 2022-09-28 Stockholm. Värmdö - Lidingö - Vaxholm. Kabelupptagning. Ogiltig
2022:930/17104 2022-09-28 Mälaren. Stockholm. Gröndalsbron. Arbeten. Ogiltig
2022:930/17106 2022-09-28 Uppsala. Fyrisån. Roddtävling. Ogiltig
2022:930/17108 2022-09-28 Norrköping. Bråviken. Djurön. Djurö Kvarn. Utmärkning Gällande
2022:930/17112 2022-09-28 Sundsvall. Tunadal. Utmärkning. Gällande
2022:930/17116 2022-09-28 Kvicksund. Rörläggningsarbete. Ogiltig
17132 2022-10-03 Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten. Ogiltig
2022:931/17055 2022-10-03 Bråviken. O om Nävekvarn. Mögö. Brändö. Utmärkning. Gällande
2022:931/17124 2022-10-04 Köping. Muddring. Ramning. Ogiltig
2022:931/17125 2022-10-04 Malmö. VHF-kanal för lotsbeställning ändras. Gällande
2022:931/17126 2022-10-04 SO om Grenå. Havknude Flak. Vrak. Gällande
2022:931/17129 2022-10-04 N om Samsö. Vrak. Gällande
2022:931/17054 2022-10-05 S om Oxelösund. Penningskären. Risskären. Undervattensstenar. Gällande
2022:931/17062 2022-10-05 N om Oskarshamn. Vinö. Rörledning. Gällande
2022:931/17071 2022-10-05 Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Stora Känsö. Stora Rävholmen. Skjutvarning 28 - 30 okt 2022. Ogiltig
2022:931/17072 2022-10-05 Södertälje. Igelstaviken. Sedimentprovtagning. Ogiltig
2022:931/17081 2022-10-05 Kalmar. Fyren Skansgrundet. Sjökabel. Gällande
2022:931/17090 2022-10-05 Göteborg. Skeppsbrokajen. Rosenlund. Masthugget. Område under utfyllnad. Gällande