Ufs notisregister

På denna sida visas samtliga Ufsnotiser som publicerats de senaste 10 åren. Välj årgång genom att välja på årtalet i listan. Inom respektive årgång är notiserna sorterade i kronologisk ordning med de nyaste notiserna längst ner. Notiser som publicerats de senaste fem åren och har status "Gällande" är blåmarkerade (länkar) och kan läsas i sin helhet genom att klicka på länken.

Ufs-informationen uppdaterades senast: 2023-11-30 22:36

Ufs notiser
Notis Publ.datum Rubrik Status
2022:892/16485 2022-01-03 Stockholm. Kärsön. Lovön. Drottningholm. Drottningholmsbron. Arbeten avslutade. Gällande
2022:892/16163 2022-01-05 Stockholm. V om Stora Essingen. Bergviks brygga. Vågbrytare. Gällande
2022:892/16443 2022-01-05 O om Utö. Skjutvarning. 18 - 24 januari 2022. Utökat riskavstånd. Ogiltig
2022:892/16451 2022-01-05 Stockholm. S om Värmdölandet. Strömma. Stavsnäs. Sjökabel. Gällande
2022:892/16456 2022-01-05 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 18 - 26 januari, 2022. Ogiltig
2022:892/16475 2022-01-05 O om Vaxholm.Tynningösundet. Förbud mot brytande av isränna. Gällande
2022:892/16477 2022-01-05 Vänern. N om Kållandsö. Ekens skärgård. Lysprick Trelleleden släckt för vintern. Ogiltig
2022:892/16486 2022-01-05 Västerås hamn. Västra hamnen. Ombyggnation. Dykning. Ogiltig
2022:892/16489 2022-01-05 Härnösand. Norra sundet. Fyr tänd. Gällande
2022:892/16490 2022-01-05 Södertälje. Södra Kanalbroarna. Tider för broöppning. 12 december 2021 - 10 december 2022. Ogiltig
2022:892/16491 2022-01-05 Umeå hamn. Holmsund. Hillskär. Arbeten. Utfyllnad av vattenområde. Ogiltig
2022:893/16488 2022-01-07 Köping. Erosionsskydd. Arbeten. Ogiltig
2022:893/15703 2022-01-12 O om Nämdö. Idöborg. Bryggor. Gällande
2022:893/16414 2022-01-12 O om Söderhamn. Stålnäset. Sjökabel, el. Gällande
2022:893/16457 2022-01-12 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 25 - 28 januari 2022. Ogiltig
2022:893/16467 2022-01-12 Mälaren. Kvicksundsbron. Note 183. Gällande
2022:893/16471 2022-01-12 V om Göteborg. Vinga. Mätutrustning. Kabel. Gällande
2022:893/16483 2022-01-12 Trollhättan. Bygge av ny bro. Stridsbergsbron. Farled avlyst. Ogiltig
2022:893/16493 2022-01-12 Grönvik. Sugmuddring med dykare. Miljögardin. Utmärkning. Ogiltig
2022:893/16494 2022-01-12 V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 20 januari. Ogiltig
2022:893/16495 2022-01-12 O om Nynäshamn. Fyren Örngrund. Sektorer. Gällande
2022:893/16496 2022-01-12 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 18 - 27 jan, 2022. Ogiltig
2022:893/16503 2022-01-12 SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 26 - 28 januari 2022. Ogiltig
2022:894/16507 2022-01-14 TSS och dubbelriktade rutter "In Norra Kvarken" tillfälligt indragna för vintern. Ogiltig
2022:894/16111 2022-01-17 V om Fjällbacka. Sektorfyr Lilla Köttö. Sektorer. Gällande
2022:894/16509 2022-01-17 Göteborg. Hisingsbron. Arbeten. Farleden stängd. 24 och 26 januari 2022. Ogiltig
2022:894/16512 2022-01-17 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 24 - 27 januari 2022. Ogiltig
2022:894/16448 2022-01-19 Bohuslän. NV om Hamburgö. S om Otterön. Utmärkning. Gällande
2022:894/16458 2022-01-19 Stockholms skärgård. O om Blidö. N om Svartlöga. Knaggrund. Mellgrundsknuv. Djup. Gällande
2022:894/16504 2022-01-19 O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 1 - 6 feb, 2022. Ogiltig
2022:894/16513 2022-01-19 Stockholm. Tynningö. Norra Lagnö. Muddringsarbeten vid färjelägen. Ogiltig
2022:894/16514 2022-01-19 S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 1 - 10 februari, 2022. Ogiltig
2022:894/16515 2022-01-19 Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 1 - 10 februari 2022. Ogiltig
2022:894/16517 2022-01-19 Stockholms skärgård. SO om Sandhamn. S om Korsö. Skarpskjutning. Ogiltig
2022:895/16520 2022-01-21 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 24 - 28 januari 2022. Ogiltig
2022:895/16399 2022-01-24 Mälaren. Ekerön. Tappströmsbron. Note 177. Gällande
2022:895/16412 2022-01-26 Lännerstasundet. Tollare. Mårtens holme. Utmärkning. Restriktionsområde. Ankringsförbud. Bryggor. Gällande
2022:895/16498 2022-01-26 O om Utö. Skjutvarning. 7 - 22 februari 2022. Ogiltig
2022:895/16499 2022-01-26 Mälaren. NV om Stockholm. Brofjärden. Sjöledning. Gällande
2022:895/16501 2022-01-26 Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Stora Rävholmen. Skjutvarning 1 - 3 mars 2022. Ogiltig
2022:895/16518 2022-01-26 Södra Midsjöbanken. Oren botten. Gällande
2022:895/16519 2022-01-26 Norrköping. Pampusrännan. Lysboj slocknad. Ogiltig
2022:895/16521 2022-01-26 N om Niechorze. Rörledning under konstruktion. Gällande
2022:895/16523 2022-01-26 Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Känsö. Stora Rävholmen. Skjutvarning 22 - 24 mars 2022. Ogiltig
2022:895/16524 2022-01-26 Göteborg. Trubaduren. Stora Rävholmen. Vanguards grund. Skjutvarning 28 - 31 mars 2022. Ogiltig
2022:895/16526 2022-01-26 Kinneviken. Lidköping. Ändrade djup. Gällande
2022:895/16527 2022-01-26 Norrköpings hamn. Pampushamnen. Arbeten delvis avslutade. Gällande
2022:895/16529 2022-01-26 N om Landsort. Fyr Storpelles Holme. Fyrsektorer. Gällande
2022:896/16531 2022-01-27 Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar 1 - 3 februari 2022. Ogiltig
2022:896/16393 2022-02-01 NO om Vänersborg. Brandsfjorden. Skjutområde. Specialprickar. Gällande