Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:909
Situationstid: 2022-05-15 — 2026-01-31
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: