Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:910
Situationstid: 2022-03-23 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 4211 Ed:8.0
Ändringen utförd i båtsportkort: