Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:898
Situationstid: 2022-02-15 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6162 Ed:8.0, 6163 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: