Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:899
Situationstid: 2022-02-07 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: