Ufs notisregister

Typ av notis: /
Notisen publicerad i Ufshäfte:
Situationstid: 0001-01-01 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: