Ufs notisregister

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:893
Situationstid: 2021-12-12 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s13, s19, s20, s21, s22, s26, s27, s35, s38, s42