Ufs notisregister

Typ av notis: Verkställighet/Tillkännagivande
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:892
Situationstid: 2021-12-12 — 2022-12-10
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: