Ufs notisregister

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:892
Situationstid: 2021-12-15 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s14, s15, s46, Bsp Stockholm N 2022 Ed:1.0/s42