Ufs notisregister

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:893
Situationstid: 2021-12-14 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: