Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:893
Situationstid: 2021-12-14 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 9313 Ed:14.0
Ändringen utförd i båtsportkort: