Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:893
Situationstid: 2021-12-13 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: