Ufs notisregister

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:894
Situationstid: 2021-12-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm N 2022 Ed:1.0/s30